Educație

Grant de 7 milioane de euro pentru implementarea proiectului de digitalizare eUT4ALL la UTCN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este câștigătoarea proiectului Transformarea ecosistemului universitar prin tranziția digitală către un viitor european sustenabil - eUT4ALL, în valoare de 34 499 927 RON, depus în cadrul apelului competitiv de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I16 - dedicat acțiunilor pentru digitalizarea universităților.

Sursa foto - unsplash.com

Obiectivele și activitățile proiectului sunt corelate cu direcțiile și măsurile pentru transformarea digitală a UTCN propuse în strategia pentru digitalizarea universității (https://www.utcluj.ro/media/decisions/2022/06/14/Planul_Strategic_pentru_Digitalizare_al_UTCN_2022-2030.pdf).  Astfel, implementarea proiectului urmărește dezvoltarea infrastructurii digitale specifice domeniilor de specializare prioritare asociate programelor de studii la nivelul facultăților, dezvoltarea infrastructurii digitale transversale, la nivel instituțional, dezvoltarea de competențe digitale specifice ale studenților prin dezvoltarea de programe noi de studii în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, formarea competențelor digitale avansate a studenților și personalului universității pentru a putea face față la provocările educației hibride și la integrarea tehnologiei digitale în procesul educațional.

Proiectul eUT4ALL include dezvoltarea a 15 programe de studii noi în domenii de specializare prioritare (2 programe de licență și 13 programe de masterat), programe ce vor avea un caracter aplicativ rezultat din colaborarea pe care UTCN o are cu partenerii din mediul economic. Pentru susținerea acestor noi programe de studii și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare pe domeniile de specializare stabilite ca prioritare, proiectul propune achiziționarea și operaționalizarea infrastructurii digitale pentru 21 centre/laboratoare (17 noi si 4 modernizate/actualizate), la care se adaugă 8 infrastructuri digitale noi sau modernizate/extinse la nivel instituțional. De asemenea, prin proiect se urmărește participarea la programe de formare a competențelor digitale, pentru profesii emergente, programe de training pentru upskilling și newskilling. 


Beneficiarii investițiilor finanțate prin acest nou proiect sunt studenții UTCN la toate ciclurile de studii - licență, masterat, doctorat, toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, inclusiv studenți cu cerințe educaționale speciale, din grupuri vulnerabile și dezavantajate socio-economic, precum și personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare.

CITEȘTE ȘI:

Boc felicită UTCN pentru reușita la nivel mondial: „Suntem pe drumul corect: de la «made in Cluj-Napoca» la «invented in Cluj-Napoca»”

Echipa SDC-UTCN a obținut locul I la “Seismic Design Competition 2022” din Salt Lake City (SUA)

abonare newsletter