Administrație

Proiectele care „îngroapă” Consiliul Județean. De unde va scoate Tișe 3,1 mil. € pentru tratarea levigatului de la Pata Rât?

Centrul de Deșeuri, închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât și tratarea levigatului din zonă sunt doar o parte din proiectele în care Consiliul Județean a băgat milioane de euro și continuă să o facă cu rezultate mai mult sau mai puțin satisfăcătoare.

levigatul de la Pat Rât, foto arhivă levigatul de la Pat Rât, foto arhivă

 

Ultima găselniță a forului județean este construirea unei stații de tratare a levigatului la depozitul închis Pata Rât și punerea în funcțiune a unei instalații de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri. Toată afacerea va costa județul Cluj 15.328.880 de lei, adică peste 3,1 milioane de euro.


Recent, Monitorul de Cluj a arătat că instituția de pe Dorobanților se chinuie de cinci ani să cureţe levigatul de la Pata Rât, format încă din 2017. Reamintim că, la un moment dat, lacul de levigat se întindea pe o suprafață de 9 hectare, iar imaginile deplorabile au făcut înconjurul țării.

30 de ani, monitorizarea depozitului de la Pata Rât

În cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” implementat de Consiliul Județean Cluj s-au realizat lucrările de închidere și ecologizare a depozitului neconform de deșeuri Pata Rât.


Acordul de Mediu din 2010 obținut pentru realizarea proiectului prevede obligația asigurării monitorizării postînchidere a depozitului pe o perioadă de minimum 30 de ani.

În vederea realizării activității de monitorizare, Consiliul Județean a încheiat contracte cu INCDO INOE 2000 Filiala Institutului de Cercetari pentru Instrumentație Analitică și S.C Hofstetter Environmental S.R.L.


„Pentru realizarea activităților de monitorizare post închidere a depozitului de deșeuri Pata Rât a fost emisă autorizația de gospodărire a apelor valabilă până la data de 31 decembrie 2051. Pe perioada de monitorizare trebuie asigurată colectarea și tratarea/eliminarea levigatului generat in cadrul depozitului, precum și a gazului de depozit. Exfiltrațiile de levigat care au apărut odată cu alunecarea depozitului produsă in perioada 22 - 23 iulie 2017 și care au generat poluarea pârâului Zăpodie au impus necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru gestionarea stării de urgență, respectiv realizarea unui sistem de tratare a levigatului/închirierea unei stații de osmoza inversă în vederea tratării levigatului. Sistemul de tratare a levigatului s-a estimat ca va funcționa o perioadă de 10 luni, atât cât vor dura lucrările de închidere a depozitului”, arată Consiliul Județean.

Scapă Pata Rât definitiv de levigat?

Instituția condusă de Alin Tișe susține că este necesară o soluție definitivă pentru tratarea levigatului.     


„Opțiunile luate în calcul au fost următoarele: pentru tratarea levigatului : opțiune 1 – tratarea levigatului prin osmoză inversă și opțiunea 2 -  construire stație de tratare levigat utilizând tehnologia MBR; pentru instalația de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri: opțiunea 1 – instalația pe baza unui motor cu ardere internă și opțiunea 2 – instalația pe baza unui motor cu ardere externă. 

Pentru compararea financiară a opțiunilor de tratare a levigatului in funcție de costul total, s-a calculat pentru fiecare opțiune Valoarea Actualizată Netă (VAN), după formula VAN = cost de investiție + cost de operare pe 25 ani (an de baza 2021); la o rată de actualizare de 4%. În urma comparării costurilor de investiție totale (costuri de investiție + costuri de operare pe perioada de referință) rezultă că opțiunea recomandată din punct de vedere al costurilor este opțiunea 2 – construire stație de tratare levigat utilizând tehnologia MBR.


Pentru compararea financiară a opțiunilor de valorificare a gazului de depozit prin cogenerare in funcție de costul total, s-a calculat pentru fiecare opțiune Valoarea Actualizată Netă (VAN), conform bunelor practici în domeniu, după formula VAN = cost de investiție + cost de operare pe 25 ani (an de baza 2022); la o rată de actualizare de 4%. Suplimentar s-a realizat calculul și pentru o rata de actualizare de 0% pentru o mai bună imagine asupra diferențelor dintre cele 2 opțiuni, dar ierarhizarea s-a făcut în baza calcului cu o rată de actualizare de 4%.

În urma comparării costurilor de investiție totale (costuri de investiție + costuri de operare pe perioada de referință) rezultă că opțiunea recomandată din punct de vedere al costurilor este opțiunea 1 – construire instalație de cogenerare cu motor cu ardere internă”, se arată în documentele instituției.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj

Construirea instalației de tratare levigat la depozitul închis Pata Rât și instalației de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri au ca scop asigurarea protecției mediului și a sănătății populației din zona depozitului închis Pata Rât prin investiții în instalații moderne care să asigure tratarea corespunzătoare a levigatului la cele mai mici costuri, atât financiare cât și de mediu, și valorificarea energetică a gazului de depozit

Prin proiect se propune realizarea următoarelor investiții:

construire Stație de tratare levigat utilizând tehnologia MBR cu capacitate de 108 mc/zi
construire Instalație de cogenerare gaz de depozit cu motor cu ardere internă - cap. 300 kWh.

„În urma implementării proiectului se estimează că acesta  va contribui la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră cu 7.668 echivalent tone de CO2”, arată CJ Cluj.

Detalii tehnice

Suprafață necesară : minim  580 mp.

min. 500 mp pentru Instalație de tratare levigat de la depozitul închis Pata Rât
min. 80 mp pentru Instalație de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri

Suprafața minimă include și spațiul pentru construcțiile auxiliare, zone pietonale si drum de acces drum de acces .

Valoarea totală a obiectivului de investiție inclusiv TVA:  15.328.880 lei

„Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul judeţului Cluj pe anii 2022-2026 şi din alte surse constituite potrivit legii”, se arată în proiect.

Durata de execuție - 12  luni
Durata de realizare - 54 luni
Durata de implementare – 62 luni

CITEȘTE ȘI:

Poluarea de la Pata Rât. După 5 ani, Consiliul Județean Cluj NU ȘTIE cât levigat este în zonă. Levigatul curge, banul public se duce!

Noua stație pentru tratarea levigatului de la Centrul de Deșeuri e pe drum

Levigatul de la Pata Rât curge şi înghite banii clujenilor...de mai bine de un an de zile!

abonare newsletter