Social

Primăria acordă și anul acesta ajutor de încălzire. Cine sunt beneficiarii și câți bani vor primi?

Odată cu apropierea sezonului rece, clujenii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzire de la Primărie. A început perioada depunerii cererilor, a anunțat primarul Emil Boc.

Clujenii cu venituri reduse vor beneficia de sprijin financiar pentru încălzirea locuințelor / Foto: Emil Boc - Facebook Vezi cum poți beneficia de sprijin financiar la plata facturii la energie termică / Foto: Emil Boc - Facebook Clujenii cu venituri reduse vor beneficia de sprijin financiar pentru încălzirea locuințelor / Foto: Emil Boc - Facebook Vezi cum poți beneficia de sprijin financiar la plata facturii la energie termică / Foto: Emil Boc - Facebook

 

 


Clujenii cu venituri reduse vor beneficia și anul acesta de sprijin financiar pentru încălzirea locuinței. Recent, s-a dat startul depunerii cererilor, a anunțat primarul Emil Boc. 

 


De asemenea, clujenii conectați la rețeaua de termoficare vor primi căldură începând cu data de 15 octombrie, a arătat edilul.

„Termoficarea a început deja probele pentru furnizarea căldurii, din 15 octombrie cel târziu se va livra căldura, în conformitate cu prevederile legale. Din 10 octombrie deja se pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire. Vom oferi sprijin local, în continuare, la gigacalorie ca să sprijinim clujenii astfel încât să aibă costurile suportabile. Numărul de beneficiari depinde de nivelul venuiturilor, așadar vom vedea câți clujeni se încadrează în acest nivel de venit, pentru că aceste ajutoare vizează, în primul rând, familiile cu venituri reduse care trebuie sprijinite”, a declarat primarul Emil Boc, într-o emisiune radio.


Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire?

În fiecare an, Primăria municipiului Cluj-Napoca acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie, prin Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală. Familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt de sub 2.053 lei/persoană singură, respectiv 1386 lei/membru de familie. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Cine poate beneficia de aceste forme de sprijin:


Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în „Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei; succesorul de drept al proprietarului locuinţei; persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie; titular de contract de închiriere, comodat, concesiune; alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere; reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

Beneficiarii pot aplica pentru următoarele tipuri de ajutoare:
- ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie  – martie)
- supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie.


Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă utilizatorilor de energie termică furnizată în sistem centralizat, în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei (La Cluj-Napoca – 242 lei/Gcal., conform HCL nr. 653/01.08.2018). Pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv:

Nivelul de compensare, în funcție de veniturile pe membru al familiei. Sursa: primariaclujnapoca.ro

 

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

II. Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Cuantumul suplimentului pentru energie. Sursa: primariaclujnapoca.ro

Acte necesare

Cererea va fi însoţită la depunere de următoarele acte:
- actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
- documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
- după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
- acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi a contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.);
pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, din care să rezulte sursa veniturilor din care persoana se întreține;
- adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);
- ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie).

Cererile se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari, completând formularul disponibil pe primariaclujnapoca.ro/social/ajutor-de-incalzire/.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

3 din 10 europeni se declară într-o situație financiară precară. 46% au renunțat să-și încălzească casele

Ultimele Stiri
abonare newsletter