Educație

311 candidați vor susține examenul de definitivare, în județul Cluj

311 candidați sunt așteptați miercuri, 22 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ.

311 candidați vor susține examenul de definitivare, în județul Cluj

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, se va desfășura miercuri, 22 iulie 2020, începând cu ora 10:00, în centrul de examen organizat la Colegiul Național ,,George Coșbuc” din Cluj-Napoca.

Dintre cei 342 de candidați înscriși la începutul anului școlar, pentru 42 de discipline de examen, în județul Cluj au fost admiși, în vederea susținerii  probei scrise, 311 candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă).


Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. În județul Cluj au beneficiat de această măsură specială 78 de candidați din totalul celor de 311 candidați admiși pentru susținerea probei scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământ.

De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online Inspectoratului Școlar Județean Cluj, spre evaluare.


Examen de definitivare, cu măsuri de prevenire a infectării cu COVID-19

În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de acces în centrele de examen, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.  În fiecare sală de examen au fost repartizați maximum 10 candidați.

Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 ore, de la primirea subiectelor, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru (1 candidat la nivelul județului Cluj).


Cele mai râvnite discipline

La fel ca în anii anteriori, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (83 de candidați), învățământ primar în limba română (62 de candidați), educație fizică și sport (34 de candidați).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro  și la avizierul centrului de examen, organizat la nivelul județului Cluj.


Când vor fi afișate rezultatele?

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie 2020 în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.roContestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie 2020, după afișarea rezultatelor și pe 30 iulie 2020, până la ora 12:00.  

Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen din județul Cluj și pe site-ul definitivat.edu.ro., în data de 4 august 2020. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.


Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

CITEȘTE ȘI

139.000 de lei vor fi alocați de consiliul local pentru premierea elevilor clujeni „de 10” și a profesorilor lor

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter