Economie

Contribuabilii mai au la dispoziţie câteva zile pentru depunerea declarațiilor de venituri

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca le reaminteşte contribuabililor că data de 25 mai este termenul limită pentru depunerea declaraţiei D200 („Declaraţie privind veniturile realizate din România”), pentru veniturile realizate în anul 2014, a formularului D220 („Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”) şi a formularului 230 („Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”).Economie

Finanțele Publice Cluj anunță modificări la declaraţia anuală privind impozitul pe profit

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări introduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aplicabile începând cu anul 2015:
abonare newsletter
banners