Social

Aglomeraţia de la CAS Cluj l-a făcut pe un clujean să exclame: Contribuabilii sunt trataţi ca nişte servitori de cea mai josnică speţă

Clujenii s-au săturat de cozile care se formează zilnic la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Cluj pentru ridicarea cardului de sănătate şi reclamă lipsa de respect a angajaţilor faţă de proprii contribuabili.

Un clujean se plânge de faptul că în primăvară a primit, prin poştă, de la Casa Naţională de Sănătate, cardul de sănătate, însă, la puţin  timp după activarea lui a fost anunţat, de către medicul de familie, că respectivul card este greşit şi este nevoie să se elibereze un nou card.

“Am depus la acel medic cardul greşit cu o copie după cartea de identitate şi o cerere. Am primit, tot prin medicul de familie, un document intitulat «adeverinţă de înlocuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat», eliberat de către Casa  de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj. Punctul 5 al adeverinţei prevede «perioada de valabilitate a adeverinţei este de 60 de zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat». Această adeverinţă are în conţinut o inadvertenţă flagrantă şi inadmisibilă pentru o instituţie care are un minimul de respect faţă de proprii contribuabili. Ori e valabilă prevederea «până la eliberarea cardului duplicat», ori «perioada de valabilitate a adeverinţei este de 60 de zile»”, spune Ioan Măgeruşan.


El spune că această inadvertenţă nu a rămas fără consecinţe.

“Prestatorii de servicii medicale au refuzat prestaţiile în baza acelei adeverinţe ţinând cont de prevederea cea mai restrictivă şi a trebuit să mă adresez din nou casei de sănătate unde am aşteptat aproape cinci ore, într-o încăpere cu aer rarefiat şi cu scaune insuficiente, până am primit o nouă adeverinţă cu aceiaşi inadvertenţă. În  felul acesta am pierdut planificarea şi numărul de ordine de la prestator şi va trebui să reiau totul de la capăt. În timpul aşteptării am trecut, sub diferite pretexte, pe la alte câteva birouri, unde spre stupoarea mea, în aproape toate cazurile angajaţii erau prinşi în discuţii particulare şi a trebuit să aştept până la acel «Ce doriţi?». În acelaşi timp  la biroul de eliberare a adeverinţelor aşteptarea a devenit insuportabilă”, a mai spus acesta.


Măgeruşan semnalează “o altă situaţie jenantă” atât pentru Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Cluj, cât şi pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj şi reclamă modalitatea prin care  se calculează şi încasează obligaţiile de plată a persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi care au încheiat contracte de asigurare de sănătate  direct cu  această casă. 

“Începând cu  1 iulie 2012 obligaţia de a calcula şi încasa sumele prevăzute de art. 259 alin (4) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi, au trecut de la această casă  de sănătate la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj.  Pentru anul 2012 cota contribuţiei de 5,5% care se aplică asupra venitului impozabil, a fost stabilită prin art. 8 alin (5) lit. c din Legea bugetului de stat nr. 293/21.12.2011.  Baza de calcul pentru anul 2012 asupra căreia se aplică cota de 5,5%  rezultă din Declaraţia 200/2012, care a avut termen final de depunere data de 25.05.2013. În conformitate cu această declaraţie au fost emise, în luna august 2013, deciziile de regularizare privind veniturile impozabile asupra cărora se aplică cota unică de 16%  şi care se virează la Bugetul statului.  Aceiaşi bază de impozitare este şi pentru cota de 5,5% de calculare a obligaţiei la Fondul de sănătate. Cu toate acestea decizia de regularizare pentru Fundul de sănătate pe anul 2012 nu a fost emisă nici până la această dată, deşi au trecut doi ani peste termenul normal de emitere, iar fără decizie de impunere nu se pot plăti sumele datorate deşi Sănătatea acuză mereu  lipsa de finanţare. Acestea sunt doar două aspecte ale lipsei de respect ale angajaţilor unor instituţii faţă de proprii contribuabili, angajaţi care neavând de lucru, pun contribuabili pe drumuri pentru a-şi justfica existenţa, în condiţii de organizare complet defectuoasă şi cu încălcarea celor mai elementare principii ale ergonomiei. Aceasta este atitudinea statului nostru cu atributul său esenţial, statul degeaba, ce tratează pe contribuabili ca servitori de cea mai josnică speţă”, încheie clujeanul.


Reprezentanţii CAS Cluj spun că, despre deosebire de alte instituţii, nu deţine puncte de lucru în judeţ care ar ajuta să nu se mai formeze aceste cozi. Mai mult, potrivit CAS, contribuabilii pot depune documente prin corespondenţă.

“În situaţia în care cardurile naţionale de sănătate prezintă defecţiuni tehnice/erori ale informaţiilor înscrise pe card/cardul nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, precum şi în situaţia în care asiguraţii declară pierderea/furtul/distrugerea/deteriorarea cardului sau modificări ale datelor personale, Casa de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia asiguratul figurează eliberează  la cererea asiguratului adeverinţă de înlocuire a cardului naţional de sănătate, care are potrivit legii o valabilitate de 60 de zile de la data emiterii. În situaţia în care, în perioada de valabilitate a adeverinţei de înlocuire a cardului naţional de sănătate (60 de zile) asiguratul nu primeşte prin poştă cardul duplicat, acesta poate solicita casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia figurează eliberarea unei noi adeverinţe de înlocuire a cardului”, spun reprezentanţii CAS Cluj.


Mai mult, ei spun că după implementarea cardului naţional de sănătate, adresabilitatea CAS Cluj a crescut considerabil.

“CAS Cluj are implementat un sistem electronic de afişaj cu număr de ordine. A oferit contribuabililor posibilitatea de a solicita informaţii, de a depune documente prin corespondenţă. Contribuabilii au de asemenea posibilitatea de a depune solicitări scrise (inclusiv cereri pentru eliberarea cardului duplicat) direct la Registratură - camera 219. Pentru situaţiile în care contribuabilii aleg să se adreseze direct la ghişee se distribuie zilnic atâtea numere de ordine câte pot fi procesate în ziua în curs (luând în considerare un timp mediu necesar pentru procesarea unui număr de ordine - de exemplu pentru camera 3 - ghişeu card naţional - 200 numere de ordine). Precizăm că nu au existat situaţii în care numerele de ordine distribuite pentru ziua în curs să nu fie  procesate de către angajaţii CAS Cluj, chiar dacă aceasta a implicat depăşirea programului cu publicului”, mai spun reprezentanţii CAS Cluj.

Ultimele Stiri
abonare newsletter