Social

Câți străini locuiesc în Cluj-Napoca?

5.816 cetățeni străini locuitesc în Cluj-Napoca potrivit unui raport al Serviciului pentru Imigranți al județului Cluj. Cei mai mulți dintre ei sunt din Franța, Republica Moldova și Italia.

La sfârşitul lunii maritie, în evidenţele Serviciului se aflau înregistraţi 5816 cetăţeni Non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 106 ţări ale lumii. Cei mai mulţi cetăţeni străini aflaţi în judeţul Cluj, provin din: Franţa (695), Republica Moldova (584), Italia (562) Germania (434) şi Tunisia (382)

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse spre avizare un număr de 41 de invitaţii, dintre care 27 au fost aprobate, 10 fiind respinse, celelalte rămânând în curs de soluţionare, se arată în același raport.


495 cereri pentru ședere

Potrivit aceleși surse, în aceeaşi perioadă au fost primite 495 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbare reşedinţei, cereri de reîntregire a familiei, invitaţii, intre care 281 au fost depuse de cetăţeni ai statelor terţe şi 214 de cetăţeni ai spaţiului UE şi SEE şi au fost emise 490 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României.


De asemenea, la Serviciul pentru imigranți al județului Cluj au fost primite 17 cereri pentru emiterea de autorizaţii de muncă, pentru lucrători angajaţi sau detaşaţi, fiind eliberate 13 autorizaţii de muncă, patru solicitări fiind respinse.

23 firme controlate

În urma controalelor efectuate, atât cu forţe proprii cât şi în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, au fost verificate 23 societăţi comerciale la care îşi desfăşoară activitatea cetăţeni străini. Cu aceste ocazii, agenţii economici au fost sanctionaţi contravenţional pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare, măsurile constând în amenzi în valoare totală de 17.400 lei şi 7 avertismente.


În perioada de referinţă a fost revocat dreptul de şedere pentru 68 cetăţeni din state terţe, care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

Interdicție pentru 4 străini

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii nedeclarate şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în trimestrul I 2014, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj au depistat, cu şedere ilegală în România, un număr de 30 de cetăţeni străini, dintre care pentru 14 a fost reglementat dreptul de şedere, ceilalţi 16 fiind îndepărtaţi de pe teritoriul României.


Totodată, aceştia au fost sancţionaţi contravenţional, fiind aplicate amenzi în suma totală de 34.700 lei şi 3 avertismente iar cei 16 de cetăţeni străini, menţionaţi mai sus, au fost expulzați din României, prin emiterea de Decizii de Returnare, iar în 4 cazuri s-a dispus şi măsura interzicerii intrării în țară pe perioade între 6 luni si 1 an, se mai arată în același raport.

Etichete: cetateni straini
abonare newsletter