Anunțuri

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU - Municipiul Gherla

                                              ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

       MUNICIPIUL GHERLA anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „PUZ pentru construire, extindere, modernizare, amenajare și dotare unități de învățămant în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, in special a celor de tip afterschool", în mun. Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Cluj.

       Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului: Primăria Municipiului Gherla, strada Bobâlna, nr. 2, din data de 19.04.2022 între orele 8-14.

       Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii şi sugestii, până în data de 07.05.2022 la A.P.M. Cluj, Str. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel./fax 0264-412914, e­mail:office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni- vineri, între orele 9.00-14.00.


 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter