Anunțuri

Comunicat de presă - Anunț de finalizare a implementării proiectului CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ANTOPROD S.R.L. POR 2.1A Microîntreprinderi

 

                                                   Comunicat de presă                                                                                                                                                                                                                                                                                      Data: 19.11.2021


                               Anunț de finalizare a implementării proiectului
              CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE,
                               RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI
                                                   ANTOPROD SRL
                                           POR 2.1A Microîntreprinderi

SC ANTOPROD SRL anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI" în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii", Prioritatea de investiții 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial", co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 109508.


Obiectivul general al proiectului a constat în construirea unei pensiuni turistice cu un număr de 8 camere de cazare, conducând la îmbunătățirea competitivității SC Antoprod SRL, care este o microîntreprindere din mediul urban. Proiectul a îndeplinit un obiectiv de reducere a poluării prin investiții de producere a energiei din surse regenerabile, respectiv un sistem de producere a apei calde compus din panou solar și un boiler pentru înmagazinarea acesteia. Apa caldă produsă va fi utilizată în scopul desfășurării activității turistice, la băi. La acesta se adaugă un sistem fotovoltaic pentru acoperirea parțială a necesarului de energie electrică aferent iluminatului nocturn

Obiectivele specifice îndeplinite ale proiectului sunt:
1. Crearea infrastructurii necesare activității unei pensiuni turistice, obținerea de avize, acorduri și autorizații pentru aceasta, întocmirea proiectului tehnic, realizarea construcției propriu-zise, amenajările exterioare și angajarea de personal pentru buna funcționare a investiției.
2. Achiziția de active tangibile, echipamente care să asigure buna funcționare a viitoarei investiții. S-a achiziționat o centrală termică pentru asigurarea agentului termic în interiorul pensiunii, panouri solare pentru producerea apei calde, un sistem de supraveghere video, un sistem fotovoltaic pentru acoperirea parțială a necesarului de energie electrică aferent iluminatului nocturn.
Panourile solare și instalația electrică alimentată parțial de la panourile fotovoltaice contribuie la îndeplinirea componentei de inovare de proces a proiectului.
3. Angajarea unui număr de 5 persoane, pentru asigurarea funcționării investiției în condiții optime de eficiență și eficacitate.


Astfel proiectul a contribuit la crearea a 5 noi locuri de muncă. Au fost angajate persoane care aparțin de grupuri vulnerabile precum femei tinere, din categoria de vârstă de până la 25 de ani, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată.

Valoarea totală a proiectului, la sfârșitul perioadei de implementare, este de 1.792.453,87 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 846.481,31 lei. Valoarea contribuției FEDR în cadrul proiectului este de 719.509,11 lei.


Proiectul s-a implementat în Strada Colonia Făget, nr. 3A, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, pe o durată de 36 luni. Proiectul s-a derulat în perioada 01.11.2016 - 31.10.2021.

 


                                                  ANTOPROD SRL
                               Tel.: 0741/466.717, Fax: 0741/466.717,
                                   E-mail: antoprod2016@yahoo.com

 

                        Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
                de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

                            www.inforegio.ro      |       facebook.com/inforegio.ro

               Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
                                  Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter