Anunțuri

Anunț CONVOCATOR al Asociației Composesorale TRIUMF

                                              

Către membrii Asociației Composesorale TRIUMF
CONVOCATOR


    Se convoacă, ca urmare a solicitării membrilor consiliului de administratie Tomus Elvira și Bocean Ioan, având în vedere decesul președintelui asociației, doamna Florea Ana, Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Composesorale Triumf din Satu Lung, pentru data de 16 mai 2021, duminică, ora 14,00, în satul Satu Lung, Comuna Chinteni, județul Cluj.

În cazul în care la data mai sus menționată nu se întruneste o majoritate de 50+1 % dintre membrii composesori, următoarea adunare generală extraordinară se va ține de drept, conform statutului, în termen de 7 zile de la data primei ședințe, respectiv în data de 23 mai 2021, ora 14,00, în Comuna Chinteni, Sat Satu Lung, județul Cluj, fără alte modalități de convocare, procesul verbal al ședinței din data de 16 mai 2021, prin ipoteză, urmând a ține loc de convocator.


Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Composesorale Triumf va avea loc în aer liber, unde masca este obligatorie și se va păstra distanțarea socială, conform regulilor stabilite prin lege, pe timp de pandemie cu COVID-19.

Candidații la funcțiile de conducere vor depune candidaturile pentru funcțiile pentru care doresc să candideze la secretarul asociației până cel mai târziu la data de 14 mai 2021, ora 16,00, acestea urmând a fi puse în discuția adunării generale extraordinare a asociației. Votarea pe funcțiile de conducere ale asociației se va face cu respectarea dispozițiilor din statutul de organizare si funcționare al asociației.

Ultimele Stiri
abonare newsletter