Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ - Demararea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Brizard România SRL prin achiziția de echipamente performante”

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                                                            (16.04.2018)


Demararea proiectului „Dezvoltarea capacitatii de productie a Brizard Romania SRL prin achizitia de echipamente performante”

Societatea Brizard Romania SRL cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Vrancea nr. 24,  judetul Cluj, derulează începand cu data de 19.03.2018 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacitatii de productie a Brizard Romania SRL prin achizitia de echipamente performante”, SMIS 112276, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.


Obiectivul proiectului: Prin proiectul “Dezvoltarea capacitatii de productie a Brizard Romania SRL prin achizitia de echipamente performante” se doreste imbunatatirea competitivitatii economice a societatii prin dezvoltare tehnologica avansata care sa asigure cresterea productivitatii muncii si consolidarea pozitiei pe piata a societatii prin valorificarea experientei dobandite pana acum si cresterea capacitatii de productie a lagarelor destinate diverselor domenii de activitate: industria auto, aeronautica, industria medicala, industria constructoare de echipamente de transport marfa (benzi transportoare), feroviara etc.

Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”


Data demarării proiectului: 19.03.2018

Durata de implementare a proiectului: 12 luni până la 19.03.2019


Valoarea totală a proiectului: 6.399.014,23 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.326.731,24 lei.

Loc de implementare:  municipiul Cluj-Napoca, str. Vrancea nr. 24,  judetul Cluj


Date suplimentare puteți obține de la: Brizard Romania SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail: alexmarc@brizard-industries.com , persoană de contact dl. Marc Honoriu - Alexandru

Tel.: 0744558979   

                                                                     BRIZARD

                                                                    ROMÂNIA

                                                

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

 

abonare newsletter