Anunțuri

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții "TIPOARTA - tipar industrial la rang de artă"

                                                              ANUNȚ DE PRESĂ                                             10.04.2018

Programul Operațional Regional 2014 – 2020


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții

„TIPOARTA-tipar industrial la rang de artă”


Cod SMIS 111195

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -


            S.C. TIPOGRAFIA ARTA S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 179 B, județul Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 28.03.2018 contractul de finanțare nr. 1634/28.03.2018, în valoare totală de 8.208.931,62 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de active performante, participarea la un târg internațional, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

          Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, va fi implementat în perioada 01.01.2018 – 29.02.2020, în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 179 B, județul Cluj.    


            Valoarea totală a proiectului este de 8.208.931,62 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.517.195,48 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.839.616,16 lei şi Bugetul Naţional – 677.579,32 lei.                 

            Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


            S.C. TIPOGRAFIA ARTA  S.R.L. are ca obiect de activitate activități tipografice.

                                                Date de contact:

                                          SC TIPOGRAFIA ARTA SRL

                                      ADRIAN CRISTIAN CÂMPEAN

                                     Administrator

                     Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 179 B, județul Cluj

                         Tel. 0740 040 457, e-mail: contact@tipoarta.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter