Anunțuri

Comunicat de presă - ”Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității şi străzile adiacente” - COD SMIS 128153

                                                
 

                                                  Comunicat de presă
                                                                                                                                                                                                                                        Aprilie 2024


”Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității şi străzile adiacente” - COD SMIS 128153

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
Obiectiv Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca 
Valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională: 41,105,278.34 lei


Municipiul Cluj-Napoca anunță finalizarea proiectului ”Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității şi străzile adiacente” - COD SMIS 128153, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 în baza contractului de finanțare nr. 4775/25.09.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord- Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității şi străzile adiacente” este: îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport în municipiul Cluj-Napoca, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Prioritizarea mobilității bazate pe mersul pe jos, cu bicicleta, utilizând transportul public cu scopul de a descuraja deplasarea cu autoturismele personale în centrul istoric;
2. Creşterea cotei modale a transportului public și nemotorizat pe jos, cu bicicleta;
3. Ocolirea centrului istoric de traseele de tranzit auto pe direcția nord - sud (înlăturarea treptată a tranzitului auto pe direcția nord - sud de pe strada Universității);
4. Diminuarea traficului rutier, reducerea congestiei în zona centrală, îmbunătățirea condițiilor de trafic (timpi de parcurgere, timpi pierduți, viteze de deplasare);
5. Reducerea emisiilor de carbon/ gazelor cu efect de seră şi poluării fonice;
6. Scăderea consumului energetic;
7. Crearea unei rețele de spații pietonale şi ,,shared-space" care să redea centrul istoric, respectiv zona sud - estică a celei de-a doua incinte fortificate şi legăturile cu restul zonei centrale, pietonilor de toate categoriile şi vârstele, protejând persoanele cu dizabilități.

Rezultatele proiectului și anume scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea numărului de pasageri ce utilizează transportul în comun/pistele de biciclete/traseele pietonale, infrastructura rutieră și pietonală reabilitată, au condus la realizarea indicatorilor de realizare: 1S11 - Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat: 61S12 - Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat): 2

Impactul investiției la nivel local constă în îmbunătățirea calității mediului urban prin reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic, dezvoltarea atractivității zonei, promovarea formelor de transport cu impact de mediu redus, promovarea mobilității și a formelor nepoluante de transport (pietonal, bicicliști). 

Perioada de implementare a proiectului :  25.09.2019 - 30.04.2024.   


   

abonare newsletter