Anunțuri

Lansarea proiectului: „Relansarea economica a societatii EXPERT PROIECT SRL”

 

16.02.2023


Lansarea proiectului:  „Relansarea economica a societatii EXPERT PROIECT SRL”

EXPERT PROIECT SRL,  implementează proiectul   cu  titlul  „Relansarea  economica a  societatii EXPERT PROIECT SRL”, cod SMIS 159307, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.


Contractul de finanțare nr. 271/POC/411/AS din 11.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității companiei EXPERT PROIECT SRL, prin dezvoltarea capacităților proprii de prestare a serviciilor de tipărire, precum și extinderea ariei de desfacere a serviciilor prin metode inovative.


Rezultatele implementării proiectului:

  • Utilaje performante achizitionate si mijloace de transport electrice. 
  • Locuri de munca nou create.

Valoarea totală a proiectului este de 4.087.330,64  lei, din care finantarea nerambursabilă este de 2.472.050 lei2.070.737,06  lei din FEDR si în sumă de si 401.312,94  lei din bugetul naţional .


Data începerii  implementarii proiectului este 11.01.2023 şi data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Detalii suplimentare se pot obţine de la sediul societatii:

EXPERT PROIECT SRL, Zalau, str. Moigradului, nr. 32, jud. Sălaj

Localizare proiect:  Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 13-21 , (cladirea ICPIAF) etaj 3, jud. Cluj

tel. 0745934864, e-mail: ovidiu@expertizare.com

Ultimele Stiri
abonare newsletter