Actualitate

Ce bine e să lucrezi la stat! Salarii și benzină decontate „cu japca” la falimentara Clujana, medici plătiți regește, dar ilegal!

Rapoartele Curții de Conturi la entitățile din județul Cluj scot la iveală modul dezastruos de administrare a banilor publici. Abateri de la legalitate de 145 milioane euro!

Rezultatele activității de audit efectutate de Camera de Conturi Cluj arată că prejudiciile aduse bugetelor locale sunt de 10,2 milioane lei (2,1 milioane euro). Vorbim de 105 entități (primării, regii, societăți, spitale etc) unde s-au desfășurat misiuni de audit.

Cele mai multe nereguli au vizat nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaților, nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire și de administrare a contractelor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea și decontarea finanțărilor nerambursabile și a utilizării neeconomicoase și ineficiente a fondurilor publice.


La falimentara Clujana, benzina și salariile curg ilegal

Curtea de Conturi a realizat un audit la SC Clujana SA în perioada 2 aprilie-15 mai 2019 unde a descoperit prejudicii de 151.000 lei și abateri financiar contabile de 100.000 lei.

Principalele constatări se referă la:


Efectuarea de operațiuni de înregistrare în contabilitate fără documente justificative – abatere de 94.000 lei

Efectuarea de cheltuieli cu combustibil fără să fie întocmite documente justificative corespunzătoare care să certifice consumul total de combustibil – abatere de 6.000 de lei


Acordarea unor sume de bani ca și «avans salariu» unor persoane din conducerea societății, în mod repetat și fără urmărirea recuperării sumelor acordate care s-a făcut fără respectarea regulamentului privind efectuarea de operațiuni de plăți prin casierie – abatere de 143.000 lei

Potrivit Curții de Conturi, conducerea Clujana a luat măsuri privind avansurile salariale, s-au calculate penalitățile de întârziere și s-a procedat la încasarea acestora.


Clujana SA este societatea comercială în cadrul căreia Consiliul Judeţean deține calitatea de acționar majoritar. Între timp, firma a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei și a intrat în insolvenţă.

Gărzi plătite nelegal la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

În perioada 17 ianuarie – 28 februarie 2019, Curtea de Conturi a realizat un audit la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, entitate subordonată Consiliului Județean Cluj.


Aici au fost constatate prejudicii de 276.000 lei, abateri financiar-contabile de 8 milioane lei și venituri suplimentare de 1,2 milioane lei.

Principalele nereguli:

Neevidențierea și neînregistrarea în mod corespunzător în evidența contabilă a terenurilor aflate în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecționase, fiind estimate o valoare suplimentară de 7,8 milioane lei. Entitatea nu a înregistrat valoarea terenului în suprafață de 3.860 mp, aferent clădirilor situate pe Calea Moților nr. 19, înscrise în Cartea Funciară

Veniturile din servicii medicale spitalicești prestate, validate de către Școala Națională de Sănătate Publică necontractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, nu au fost facturate, înregistrate în evidența contabilă și raportate – abateri de 1,2 milioane lei

În 2018 au fost efectuate plăți peste limitele prevăzute de reglementările legale în vigoare reprezentând gărzi efectuate de personalul medical din cadrul spitalului, calculate în mod eronat în sumă de 49.289 lei

Potrivit Curții de Conturi, au fost emise înștiințări de plată prin care li se aducea la cunoștință medicilor că au încasat necuvenit sume reprezentând gărzi efectuate și că acestea vor fi recuperate.

Alte spitale, alte nereguli

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, care aparține tot de Consiliul Județean Cluj, Curtea de Conturi a constat abateri financiar-contabile de 491.000 lei și venituri suplimentare de 5,8 milioane lei. Perioada realizării acțiunii de audit a fost între 2 aprilie și 16 mai 2019.

Principalele constatări:

Obiectivele de investiții finalizate și recepționate pentru care au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nu au fost reflectate corect în evidența contabilă – abetere de 446.000 lei

Veniturile din servicii medicale spitalicești prestate, validate de către Școala Națională de Sănătate Publică, necontractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, nu au fost facturate, înregistrate în evidența contabilă și raportate – abateri de 5,8 milioane lei

La Spitalul Clinic de Recuperare, Curtea de Conturi a descoperit prejudicii de 177.000 lei și venituri suplimentare de 1,5 milioane lei. Perioada de audit s-a desfășurat între 12 februarie și 19 martie 2019.

Ce s-a descoperit?

Veniturile din servicii medicale spitalicești prestate, validate de către Școala Națională de Sănătate Publică, necontractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, nu au fost facturate, înregistrate în evidența contabilă și raportate – abateri de 1,5 milioane lei

Au fost acceptate la plată și decontate către firma SC Largiana Construcții SRL Cluj-Napoca situații de lucrări în a căror recapitulație au fost cuprinse cote de cheltuieli indirecte și profit peste baremurile prevăzute de actele normative, fiind cauzat un prejudiciu instituției de 20.993 lei, din care plăți nelegale în valoare de 15.893 lei și foloase nerealizate în valoare de 5.100 lei

Entitatea auditată a efectuat plăți nejustificative pentru alimente și materiale în lipsa unor documente justificative în favoarea unor persoane fizice și juridice fără a avea cu acestea relații comerciale – abateri de 156.000 lei

sursa foto apubb.ro

Ultimele Stiri
abonare newsletter