Actualitate

Consiliul Judeţean Cluj cere conducerii aeroportului să-i plătească un comision de risc pentru creditul garantat la pistă

Consilierii judeţeni vor dezbate în următoarea şedinţă un proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani pe care conducerea aeroportului trebuie s-o plătească Consiliului Judeţean Cluj sub formă de comision de risc, ca urmare a creditului pe care aeroportul clujean l-a contractat pentru realizarea pistei de 3500 metri, credit garantat de către Consiliul Judeţean Cluj.

În referatul de aprobare al proiectului se menţionează faptul că acest comision, în valoare de 180.000 de lei, ar urma să fie plătit în trei tranşe şi că în cazul în care Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj nu achită comisionul de risc la termenele stabilite, Consiliul Judeţean Cluj “este îndreptăţit să pretindă acestuia dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale”.

„În conformitate cu prevederile legale propunem aprobarea perceperii în anul 2015 a  unui  comision de risc în valoare de 180.000 lei  reprezentând un  procent de 0.36 % din valoarea creditului garantat. Comisionul se va achita de către Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj în trei tranşe astfel: 60.000 lei până la data de 29.05.2015, 60.000 lei până la data de 30.06.2015, 60.000 lei până la data de 31.08.2015. Menţionăm că la determinarea comisionului de risc s-a ţinut cont de obligaţiile contractuale de achitat în perioada de graţie la plata ratei  în conformitate cu graficul de rambursare comunicat Consiliului Judeţean Cluj de către Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj. Riscurile asociate de neplată au fost apreciate ca minime având în vedere că garantatul se află în perioada de graţie a plăţii ratei, iar achitarea celorlalte obligaţii s-a realizat până în prezent la termen”, se arată în proiectul de hotărâre.


În ianuarie 2014 s-a  aprobat de către Consiliul Judeţea Cluj garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean "Pistă de decolare – aterizare de 3500 m –  Etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente", la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Prin contractul de credit de investiţii s-a acordat Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj de către CEC Bank o facilitate de credit în valoare de 50.000.000 lei cu o durată de finanţare de 240 luni şi perioadă de graţie la plata ratei de 24 de luni,  pentru realizarea pistei.


Prin contractul de ipotecă încheiat cu CEC Bank s-a convenit garantarea de către Consiliul Judeţean Cluj a  creditului contractat de aeroport.

În referatul de aprobare se mai arată faptul că “potrivit legii, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către unităţile administrativ-teritoriale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de subordonare locală se constituie fondul de risc în afara bugetului local”.


“Fondul de risc se constituie din sumele încasate sub forma de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate; dobânzile acordate de unităţile Trezoreriei Statului la disponibilităţile fondului; majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente şi, în completare, din bugetul local. În cazul în care se efectuează plăţi din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta. Nivelul comisionului de risc se determină de către ordonatorul principal de credite şi se aprobă de către autorităţile deliberative. Acest comision se aplică asupra valorii împrumutului garantat”, se mai precizează în proiectuld e hotărâre.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj, "în perioada de graţie a ratei, obligaţiile contractuale de achitat sunt de 4.116.415,18 lei, media lunară a obligaţiilor contractuale fiind de 178.974,57 lei (4.116.415,18lei/23 luni)".


“Comisionul de risc s-a stabilit la nivelul mediei astfel determinate, rotunjită la valoarea de 180.000 lei”, spun ei.

Reamintim faptul că vara trecută Consiliul Judeţean Cluj a fost în centrul unui scandal de proporţii cu sindicaliştii de la aeroport, după ce a blocat creditul în valoare de 50 de milioane de lei. Atunci, timp de mai multe zile, sindicaliştii au ieşit în stradă şi au protestat în faţa sediului Consiliului Judeţean Cluj cerând deblocarea hotărârii de consiliu care asigura grantarea creditului.


 

Ultimele Stiri
abonare newsletter