Social

Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj, coordonatorul unui proiect de leadership

În perioada August 2013-Iulie 2015 Colegiul Tehnic Ana Aslan din Cluj-Napoca a fost coordonatorul european al Proiectului Comenius ”Training for LIFE: Leadership Initiative For Europe” cu o finanțare totală în valoare de 206.500 Euro.

Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj, coordonatorul unui proiect de leadership Colegiul Tehnic Ana Aslan Cluj, coordonatorul unui proiect de leadership

Parteneri în acest proiect au fost școli din alte 9 țări europene: Polonia, Portugalia, Lituania, Letonia, Croația, Danemarca, Ungaria, Turcia și Italia. Grupul țintă a fost reprezentat de elevii cu vârsta între 13-18 ani care învață în cele 10 școli partenere.

Acest parteneriat școlar multilateral a fost finanțat de Comisia Europeană, prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, subprogramul sectorial Comenius. Colegiul Tehnic ”Ana Aslan” a beneficiat de o finanțare în valoare de 24.000 Euro necesară implementării proiectului și din care au fost realizate mobilitățile transnaționale a 17 elevi de liceu și 17 profesori ai instituției.


Proiectul a fost unul centrat pe elevi și pe implicarea activă a acestora în activități specifice temei comune la nivel de parteneriat. Tematica leadership-ului și a antreprenoriatului este una motivantă pentru elevi și relevantă pentru toate instituțiile implicate în proiect. Activitățile proiectului au fost integrate în curriculum și au avut un caracter interdisciplinar. Fiind un proiect centrat pe elevi, aceștia au fost implicați în toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, până la evaluarea și diseminarea rezultatelor.

Produsele finale ce au fost realizate de către cei 2000 de elevi și 200 de profesori implicați la nivel european constau din materiale de predare pentru 20 de teme de leadership (Viziune, Strategie, Muncă în echipă, Valori, Legi ale leadership-ului etc.), un website comun - http://training-for-life.wikispaces.com – de  unde pot fi descărcate în mod gratuit cele 20 de lecții, cele patru broșuri de prezentare precum și  cartea suport de curs ce va asigura sustenabilitatea proiectului în școli și după terminarea acestui proiect. Partea practică a parteneriatului a reprezentat-o Clubul de Proiecte ce a funcționat în fiecare școală și care a dezvoltat în cei 2 ani diferite proiecte cu impact asupra școlii și asupra comunității locale.

Ultimele Stiri
abonare newsletter