Economie

Atenţie! Declaraţiile de venit se depun până luni, 27 mai!

<p><strong><img src="documente/stories/2013/05_mai/21/depunere-declaratii-finanat.jpg" border="0" style="float: left; margin: 2px 5px;" />Direcţia Genearală a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a declaraţiei privind veniturile realizate din România, în 2012, este 27 mai.

Printre cei care trebuie să completeze şi să depună declaraţia se numără persoanele fizice care au realizat activităţi independente, cei care şi-au închiriat sau au dat bunurile în arendă, precum şi contribuabilii care au realizat activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.


Formularele se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular şil se depun, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi online, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF. Nedepunerea formularului până la 27 mai se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

Ultimele Stiri
abonare newsletter