Anunțuri

Comunicat de presă lansare proiect Endava Romania SRL

Proiect cofinanțat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014 - 2020 
Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
Titlu proiect: Sistem integrat pentru automatizarea proceselor de afaceri utilizând inteligența artificială
Cod proiect: POC/163/1/3/121075
Beneficiar: Endava România S.R.L.

                                                                                                                                                                                                                                          Ianuarie 2022


 

                                    Lansare proiect cod SMIS 121075


 

ENDAVA ROMANIA SRL în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 26.10.2021 proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru automatizarea proceselor de afaceri utilizând inteligența artificială” în baza contractului de finanțare nr. 397/390073/26.10.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.


Valoarea totală a proiectului este de 17.531.050,82 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 10.197.448,98 lei. 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui serviciu optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) în cadrul companiei Endava România SRL (Beneficiarul). Adiacent, pe parcursul desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare necesare pentru atingerea obiectivului proiectului, se va obține îmbunătățirea proceselor de producție în două dintre departamentele Beneficiarului, Service Desk și Dezvoltare Software (dubla inovare de proces). Obiectivul investiției inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare este extinderea capacității Endava România SRL care va fi realizată prin îmbunătățirea semnificativă a serviciului de automatizare a proceselor de afaceri din portofoliul acesteia.


Rezultatul proiectului va fi reprezentat de realizarea unui serviciu optimizat în cadrul companiei Endava România SRL.

Proiectul se implementează în locațiile Endava Labs (Iași și Cluj-Napoca) și în locațiile Universității Babeș-Bolyai pe o durată de 27 luni.


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                 endava

abonare newsletter