Anunțuri

Comunicat de presă finalizare proiect „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Moldovenești”

 22.11.2021

 COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT 


  „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Moldovenești”

 


Comuna Moldovenești, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Moldovenești”, cod SMIS 144063, realizat în baza contractului de finanțare nr. 103/233t/10.06.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 2014-2020, Prioritatea de investiție 2c - Consolidarea aplicațiilor (TIC) pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănatate, Obiectiv Specific OS2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul nr. 2.


Valoarea totală a proiectului: 638.493,16 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:590.632,44 lei 


Obiectivul general al proiectului: asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unităților de învățământ de pe raza Comunei Moldovenești, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice. 

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:


- 218 elevi și 27 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line. 

- 4 unități de învățământ de pe raza Comunei Moldovenești dotate cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021. 

 Perioada de implementare: 10.06.2021 - 10.12.2021. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.    

    Competitivi împreună !             

   Date de contact beneficiar:

  Comuna Moldovenești  

 str. Principală, nr. 240         

 județul Cluj, România        

tel./fax. 0364801900 / 0364801903                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          

                                                                                        

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter