Anunțuri

Comunicat de presa- Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei

14.06.2018

Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei


- Beneficiar CAAB CONSTRUCT S.R.L.

- Programul: Programul Operaţional Regional 2014-2020


- Autoritatea de management: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional  constituită în cadrul structurilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

- Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest


- Valoare toatală proiect: 1.346.750,25 lei

- Valoare finanțare nerambursabilă: 894.460 lei din care 760.291 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională


- Dată demarare proiect: 30.01.2018;

- Dată finalizare proiect: 31.08.2018;


- Cod SMIS: 103757;

Societatea CAAB CONSTRUCT S.R.L. a finalizat implementarea proiectului cu titlul: Creșterea competitivității S.C. CAAB CONSTRUCT SRL prin achizitionarea a doua masini de prelucrare a pietrei, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea poziției SC CAAB CONSTRUCT SRL pe piața produselor de finisaj interior și exterior din piatră din regiunea Nord-Vest prin achiziționarea a două mașini de tăiere, fasonare și finisare a pietrei și prin crearea a 5 locuri de munca.

Obiective specifice

- Creșterea competitivității firmei prin achiziționarea a două mașini de ultimă generație pentru prelucrarea pietrei;

- Creșterea numărului de angajați ai S.C. CAAB CONSTRUCT S.R.L. prin crearea a 5 noi locuri de muncă;

Rezultate

- 1 mașină de debitat cu jet de apă de înaltă presiune cu comandă CNC și 1 mașină de debitat cu comandă CNC;

- 5 locuri de muncă nou create;

Implementarea cu succes a proiectului a condus pe de-o parte la diversificarea activității societății prin furnizearea unei game foarte variate de produse la cele mai înalte standarde de calitate si pe de altă parte la consolidarea poziției societății pe piața finisajelor de piatră naturală și compozit din Regiunea Nord-Vest.     

Date contact: Telefon : 0730-888 570

Email: proiectpor@caab.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter