Anunțuri

Comunicat de presă - Lansare proiect ” Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 31.05.2018


 

Lansare proiect


 ” Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și

utilități din corpul drumului în Băile Turda”


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.1967/24.04.2018, Cod SMIS 2014+:115522, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 7 – ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”.


Obiectivul general al proiectului constă în creșterea economică a stațiunii turistice balneoclimaterice Băile Turda, zonă aflată în declin economic dar cu un potențial turistic valoros, în vederea creșterii atractivității zonei turistice, a numărului de turiști interesați atât de turismul de sănătate cât și de cel de recreere și implicit creșterea numărului mediu de salariați din stațiunea turistică.

Proiectul are ca obiective specifice :


1. Dezvoltarea până în anul 2021 a infrastructurii fizice din stațiunea Băile Turda prin lucrări de:

• reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere (8,12 km lungime infrastructură rutieră, 38.008 mp îmbrăcăminți asfaltice, 3.643 mp îmbrăcăminți rutiere cu pavaje, 10.382,32 mp conducte protecție cabluri de forță și cabluri de curenți slabi în tranșee);

• reabilitare și modernizare a utilităților din corpul drumului (lungime rigole carosabile 6.508,09 ml, strat de bază din piatră spartă de cariera 5.704,50 mc, strat de fundație din balast 12.454,82 mc, săpături – 22.053,94 mc);

• modernizarea infrastructurii pietonale (12.381,09 mp trotuare amenajate);

• amenajarea de spații verzi (994 mp);

2. Creșterea până în anul 2026 a numărului mediu de salariați din stațiune cu 22%  față de anul 2016, ca urmare a creșterii gradului de investiții în stațiunea turistică, rezultat a implementării proiectului.

3. Creșterea până în anul 2026 a numărului preconizat de vizite la obiectivul de   patrimoniu natural cu 21% față de 2016.  

Proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda” are o valoare totală de 22.550.603,74 lei, din care:  

-19.168.013,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

- 2.931.578,48 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

- 451.012,08 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

Perioada de implementare a proiectului este de 56 de luni, începând cu data de  24.04.2018 până la 23.12.2022

 

Date de contact:

Codruța Bungărdean - coordonator de proiect

Șef Serviciu Finanțări Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630

email: proiecte@primariaturda.ro

Primaria

Municipiului Turda

www.primariaturda.ro I proiecte@primariaturda.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

abonare newsletter