Anunțuri

Comunicat de presă - Demararea proiectului creșterea competitivității pe piață a Venus Med SRL prin dotarea cu echipamente specifice

Comunicat de presă - Demararea proiectului creșterea competitivității pe piață a Venus Med SRL prin dotarea cu echipamente specifice

Data: 30.05.2018


Titlul proiectului : CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PE PIAȚĂ A VENUS MED SRL PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE

Numele beneficiarului SC VENUS MED SRL


Obiectivele proiectului:  Obiectivul general al proiectului il reprezinta identificarea unui model optim de crestere a competitivități, în sensul dezvoltării activității desfășurate de aceasta, în scopul creșterii dimensiunii pieței căreia proiectul se adresează: domeniul sănătate ( sistem privat-servicii medicale specializate).  Proiectul implementat de VENUS MED SRL are în vedere implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament, angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) : 2,894,628.89  lei,  din care finanțarea nerambursabilă de    2,050,194.24  lei


Durata de implementare a proiectului este de 25 luni , respectiv între 05-01-2017  și 31-01-2019

Locatia de implementare a proiectului: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr. 107, Parter, Ap. 61 A, Judetul Cluj, Regiunea NORD-VEST


Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea  serviciilor”  in baza Contractului de finantare  1943/02.05.2018 incheiat cu - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Organismul Intermediar - Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Codul MySMIS 110210


V

M

Persoana de contact: GHENADIE GIRLOVANU, REPREZENTANT LEGAL

TELEFON: 0744 563 680, E-MAIL: girlovanu_g@yahoo.com

 


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter