Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizarea proiectului „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”

                                                                                                                                                                                                  (27.04.2018)

COMUNICAT DE PRESĂ - Finalizarea proiectului „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”


Societatea Toflo SRL cu sediul în sat Mocira, comuna Recea, str. Lăzărescu, nr. 7, jud. Maramureș, a derulat în perioada 27.12.2017-27.04.2018 proiectul intitulat „Valorificarea experienței Club Magic pentru organizarea activităților recreative pentru copii în municipiul Cluj - Napoca”, SMIS 103598 co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv general intrarea Toflo SRL pe piața serviciilor recreative și de divertisment din Cluj Napoca precum și crearea unei poziții de actor matur în piața regională, prin valorificarea experienței din domeniu dobândite până în prezent și prin dotarea cu cele mai moderne și creative echipamente specifice locurilor de joacă.


Rezultatul implementarii acestui proiect este dezvoltarea capacităţii societății TOFLO SRL de a le oferi copiilor un spaţiu de agrement, de joacă dar şi educativ, iar părinţilor, siguranţa copiilor lor. Prin achiziţiile deruate s-a dotat un spaţiu de agrement cu echipamente creative şi sigure în exploatare. Dotarile achiziţionate sunt o structură modulară de joacă pentru interior cu diverse componente distractive, ansamblu scena, efecte, sonorizare, mobilier, sistem ITC respective, surse de iluminat cu consum redus de energie

Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”


Valoarea totală a proiectului: 682.822,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 456.510,00 lei.

Loc de implementare:  Spațiul din incinta complexului comercial Mercur din municipiul Cluj - Napoca, str. Aleea Detunata, nr.1, județul Cluj


Date suplimentare puteți obține de la:  Toflo SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail:  chisuantoniu@yahoo.com, persoană de contact dl.   Chișu Antoniu Cristian

Tel.:  0745608330


Club Magic


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter