Anunțuri

Comunicat de presă - Finalizarea implementării proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L”

 

                                                                                                                                                                                                                         10 noiembrie 2023


 

                       Finalizarea implementării proiectului  
   “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L”


Societatea MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L. cu sediul în Municipiul Turda, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, nr. 29, județul Cluj, a finalizat cu succes implementarea proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la S.C. MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L”, SMIS 2014+ 138627, in baza contractului de finantare semnat în data de 18.05.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.       

Obiectivul proiectului a fost reducerea consumului de energie la nivelul Modulo Decorative Solutions SRL prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor de energie in cadrul societății. În urma monitorizarii consumurilor se vor identifica cu precizie pierderile de energie si se vor lua masuri pentru reducerea acestora, avand impact direct in reducerea intensității energetice și a amprentei de carbon a companiei, ca rezultat direct al implementării proiectului. 


In cadrul proiectului s-au realizat:

- un sistem inteligent de monitorizare pentru a creste capacitatea MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L. de a identifica si implementa masuri de eficienta energetica în vederea înregistrarii de economii în consumul de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera;  


- o contorizare avansata în interiorul proceselor tehnologice MODULO DECORATIVE SOLUTIONS S.R.L., pe fluxurile relevante consumatoare de energie (electrica, termică, aer comprimat, gaze naturale respectiv apă potabilă şi industrială) în vederea identificarii pierderilor de energie si a potentialului de economisire si de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea efectelor masurilor de crestere a eficientei energetice ce vor fi aplicate ulterior;

- un instrument de masura digitalizata a consumatorilor virtuali, a centrelor de cost cu scopul generarii de rapoarte si analize a trendurilor care sa sustina luarea celor mai bune decizii de management energetic.


Rezultatele proiectului sunt așadar: implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie care include Nivelul 1: instrumentatie de câmp si dispozitive de control, nivelul 2: RTU (Remote Terminal Unit - Unitate de prelevare date din câmp), nivelul 3: Stația master, respectiv reducerea intensității energetice în industrie conform Indicator 2S55 cu 3,37 [kgep/ 1.000 euro] obtinută prin economii prognozate de energie electrica și gaz metan în valoare de 267,75MWh, într-un interval calendaristic de 3/5 ani de la punerea în funcțiune a investiției.

Reducerea consumurilor de energie se va realiza prin masuri organizatorice (masuri noncost) care sunt luate pe baza datelor de monitorizare ale consumurilor energetice prin investitiile din proiect, respectiv prin masuri de investitii în instalații și utilaje tehnologice ulterior implementării proiectului, investiții care au fost identificate si calibrate ca urmare a monitorizarii consumurilor de energie. 

Corelat cu economiile de energie, s-a vizat reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii prin masurile postimplementare propuse, de 58,44t CO2/an din anul 3/5 după finalizarea proiectului. 

Sistemul de monitorizare si contorizare avansată a consumurilor de utilități, înglobează contoare inteligente de energie electrica, termică, aer comprimat, gaze naturale respectiv apă potabilă şi industrială unificate per zone din fabrică, în echipamente de tip RTU cu ajutorul rețelor cablate de date. Informațiile (mărimi electrice si non-electrice) sunt citite intr-o retea cablata folosind un protocol standard. lnformația este stocata si publicată în tehnologie web accesibila on-line.

Pentru popularizarea acestui tip de instrument de măsură online a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi un efect de încurajare a multiplicării acestor aplicaţii la nivelul industriei, implementarea proiectului este promovata prin masuri de publicitate on-line (pe website https://ro.modulo.fr și in presă, dar si către clienți și furnizori apropiați interesați. 

Programul: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”. 

Valoarea totală inițială a proiectului: 856,250.01 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 719,537.82 lei (611.607,15 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 107.930,67 din bugetul naţional). 

Valoarea finală actualizată a proiectului: 1.008.124,95 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 719,537.82 lei (611.607,15 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 107.930,67 din bugetul naţional). 

Loc de implementare: proiectul se implementează la fabrica din Municipiul Turda, România, Str. B-dul 22 DECEMBRIE 1989 nr. 29, județul Cluj.

Durata inițială a proiectului: 36 luni, respectiv între data 01.02.2020 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.01.2023.

Durata actualizată a proiectului: 46 luni, respectiv între data 01.02.2020 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 17.11.2023.

 

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”

 

Date de contact: MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL, Municipiul Turda, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, nr. 29, județul Cluj,  e-mail: office@modulo.fr, tel. 0264305514, persoană de contact dl. Stelian Nicula. 

Ultimele Stiri
abonare newsletter