Anunțuri

Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Orașenesc Huedin

                

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL ORĂȘENESC HUEDIN


 

        În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de –manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Huedin aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Huedin cu nr. 64/10.03.2023, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.


           La concursul pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute în anunțul publicat pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul unității - avizier

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Loc. Huedin, strada Spitalului nr. 42, jud. Cluj,  în perioada 31 martie 2023 - 23 mai 2023,în două etape, după cum urmează:


  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie;
  2. etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

         31 martie 2023 – publicarea anunțului de concurs 


         20 aprilie  2023 – vizitarea spitalului de către candidații interesați

Persoanele interesate se vor prezenta în data de 20 aprilie 2023 în intervalul orar 9.00 – 12.00, la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Loc. Huedin, strada Spitalului nr. 42 - Secretariat.


3 mai  2023 ora 15,00 - data limită de depunere a dosarelor 

4 mai  2023 ora 12,00 – verificarea și afișarea rezultatelor selectării dosarelor 

5 mai 2023 până la ora 12,00 – depunere eventuale contestații 

8 mai 2023 până la ora 12,00 – afișarea rezultatului eventualelor contestații

8 mai 2023 ora 15,00 – afișarea proiectelor de management ale concurenților declarați admiși

17 mai 2023 ora 10,00 – susținerea proiectului de management la sediul unității 

18 mai 2023 până la ora 10,00 – afișarea rezultatelor concursului 

19 mai 2023 până la ora 10 – depunerea eventualelor contestații 

          22 mai 2023 ora 15,00 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor eventualelor contestații,

          23 mai 2023 ora 10,00 - Rezultatele finale 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină documentele prevăzute în anunțul publicat pe site-ul spitalului www.spitalulhuedin.ro la secțiunea Concurs Manager și la sediul unității – avizier.

Susținerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în ședință publică, la data de 17 mai 2023 ora 10,00 la sediul Spitalului Orășenesc Huedin, Huedin strada Spitalului nr. 42.

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter