Anunțuri

Comunicat de presă: ” Dezvoltarea unui sistem electronic inovativ de colectare a energiei din surse regenerabile - SEICER”

                                                                                                                                                                                  Cluj-Napoca, 24.03.2023

Titlul proiectului: ” Dezvoltarea unui sistem electronic inovativ de colectare a energiei din surse regenerabile - SEICER”
 


TEHNOLOGISTIC SRL, cu sediul în Apahida, str. Constructorilor nr. 2, jud. Cluj, derulează, începând cu data de 17.02.2023, proiectul ” Dezvoltarea unui sistem electronic inovativ de colectare a energiei din surse regenerabile - SEICER”, cod SMIS 156450, în baza contractului de finanţare nr. 437/390113/17.02.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritate de Management pentru POC Axa Prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv specific 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI, Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Valoarea totală a proiectului este de 4.026.384,58 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.748.437,68 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Apahida pe o durată de 12 luni. 


Obiectivul general al prezentului proiect este diversificarea activitaþii firmei TEHNOLOGISTIC SRL, respectiv obþinerea prototipului pentru un produs nou pentru piața si pentru solicitant de tip convertor electronic intercalat ridicator/coborâtor de tensiune.

Rezultate așteptate: 1 prototip nou obținut până la finalizarea proiectului, cota de piață crescută odată cu includerea în producție a prototipului, 1 îmtreprindere care sprijină activitățile de CD


Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact:


Nume persoană contact: Istvan Varga Arnold

Funcţie: Manager de proiect


Tel: 0720600151, E-mail: istvan.varga@tehnologistic.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Ultimele Stiri
abonare newsletter