Anunțuri

Comuna Jucu - anunț de participare

Informații generale privind autoritatea contractantă. în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tel/fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

          Comuna Jucu, satul Jucu de Sus, str. Primăriei, nr. 11, județul Cluj, telefon: 0264/233084, fax: 0264/233086, e-mail: office@primăriajucu.ro, cod fiscal 4426212.


Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 22/31.01.2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023.


Perioada de finanţare: anul 2023.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 1.145,000 lei si se aloca astfel: 450.000 lei pentru domeniul sport, 110.000 lei pentru domeniul cultură, respectiv 585.000 lei pentru cultele religioase.


Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte /programe se poate obține de  la sediul Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, str. Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj . 


Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, str. Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 17.03.2023, ora 14.00, la sediul Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, str. Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj.


Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 20.03.2023-21.03.2023.

                                                   

Ultimele Stiri
abonare newsletter