Anunțuri

Comunicat de presă privind începerea proiectului pentru SC FABRIT SOFTWARE SRL

                                                                                                                      

                                                                                                              20.07.2022                                                            


                                                     COMUNICAT DE PRESĂ 
                                         PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI

SC FABRIT SOFTWARE SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Bună ziua, Nr.43, Bl.M4, ap.51 județul CLUJ, România, cu punct de lucru în  Cluj-Napoca, Str. Traian nr.36 Corp A, etaj 5, birou 35 derulează, începând cu data de 19.07.2022, proiectul „Soluții digitale pentru design sustenabil în arhitectură, inginerie și construcții (Fabrit ESD)”, COD MYSMIS 142993, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare Nr. 21/221_ap3/18.08.2022 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar (OI), pentru Programul Operațional Competitivitate (POC). 
Valoarea totală a proiectului este de 7.496.952,52 lei, din care valoarea finațării nerambursabile este de 4.923.562,21lei.
Locația de implementare este situată în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Traian nr.36 Corp A, etaj 5, birou 35, județul Cluj.
Scopul proiectului: este acela de a reduce emisiile de carbon și a ușura generarea de analize pentru arhitecți și designeri, proiectul își dorește să eficientizeze și automatizeze modalitatea prin care utilizatorii produsului nostru vor putea lua cele mai bune decizii, atât pentru clienții acestora, cat și pentru atingerea targetului de emisii de carbon al clădirilor proiectate.
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea, pe baza rezultatelor de cercetare, a unui produs IT care să optimizeze activitatea în domeniul arhitecturii – ingineriei și construcțiilor domeniu care integrează în construcția sa noi tehnologii, precum și digitalizarea proceselor pentru atingerea de obiective sustenabile. Pentru atingerea scopului și obiectivului general al proiectului, precum și a rezultatelor așteptate, există și câteva obiective specifice, astfel:


Rezultate așteptate

  1. Crearea unei echipe de cercetare-dezvoltare soluții TIC - 14.75 norme în cercetare și 17 norme în dezvoltare 
  2. 1 platforma inovativă de design sustenabil în arhitectură, inginerie și construcții implementată în cloud
  3. Participarea la 5 conferințe pentru diseminarea rezultatelor cercetării și transferul de know-how 
  4. Semnarea a minim 2 contracte de colaborare cu firme de testare a soluțiilor inovative IT
  5. Semnarea a minim 2 contracte de comercializare în faza de lansare în piață la nivel național și european
  6. Informarea a minim 100 de beneficiari indirecți din domeniile AEC cu privire la soluțiile digitale dezvoltate prin proiect
  7. Organizarea a 10 campanii de promovare a soluțiilor digitale inovative realizate prin proiect (online și offline)

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni începând cu data de 19 iulie 2022.


Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact beneficiar proiect: 


SC FABRIT SOFWARE SRL, locația de implementare în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Traian nr.36 Corp A, etaj 5, birou 35, județul Cluj, persoană de contact FAUR Alexandru Bogdan, reprezentant legal, prin telefon la 0725615964 sau e-mail alex.faur@fabritglobal.com 


abonare newsletter