Anunțuri

Comuna Recea Cristur anunță finalizarea proiectului „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile” cod proiect SMIS 144419

 

Comunicat de presă


14.07.2021

 


     - ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT -

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Recea Cristur, Județul Cluj” cod proiect SMIS 144419


 

Comuna Recea Cristur, Județul Cluj finalizeaza implementarea proiectului: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitarComuna Recea Cristur, Județul Cluj”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa Prioritară 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu finantare din REACT – EU, Actiunea 4.2.1: „Sprijin pentru procesul educațional on-line” – apelul 2, număr contract 363/233t/22.09.2021.


Obiectivul general al proiectului a fost: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate obtinute în urma implementării proiectului:


R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe: 

- Laptop - 8 bucati;

- Tabla Interactiva – 5 bucati;

- Sistem All-in-one- 5 bucati;

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar: 

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 88 bucati;

- Camera web videoconferinta- 5 bucati;

- Router wireless- 5 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 5 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea intocmirii si depunerii cererii de finantare in vederea incarcarii in Mysmis

 

Valoare proiect: 229,368.34 lei

Finanţare nerambursabilă: 218,018.97 lei

Data începerii proiectului: 22.09.2021

Data finalizării proiectului: 21.09.2022

Numărul contractului de finanţare: 363/233t/22.09.2021

Cod SMIS: 144419

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – REACT – EU

„COMPETITIVI IMPREUNA!”

 

Date de contact:

Adresa: Localitatea Recea Cristur, nr. 158,  Comuna Recea Cristur, Județul Cluj

Telefon: +40 264.227.528

Fax: +40 264.227.526

E-mail: primarierecea@yahoo.com

abonare newsletter