Actualitate

Moneda Euro modifică Constituția

<p><strong><img src="documente/stories/2013/06_iunie/17/euro.jpg" border="0" style="float: left; margin: 2px 5px;" />Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat un amendament al BNR, susţinut de Forumul Constituţional, care completează prevederile actuale privind funcţionarea şi organizarea Băncii Naţionale şi menţionează atât posibilitatea transferului unor prerogative către BCE cât şi trecerea la euro. </strong></p>

 


Membrii Comisiei de revizuire au adăugat un nou articol după articolul 137 din actual Constituţie, cu denumirea "Moneda naţională şi banca centrală".

„(1) Banca centrală are dreptul să emită însemne monetare pe teritoriul României. (2) Banca Naţională a României este banca centrală a statului român, instituţie publică independentă, ale cărei prerogative, administrare şi funcţionare se reglementează prin lege, în conformitate cu normele de drept internaţional care decurg din tratatele la care România este parte. (3) Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de Administraţie ai cărui membri sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.(4) În conformitate cu tratatele constitutive şi actele legislative ale Uniunii Europene, prin lege organică se pot reglementa: a) transferul de prerogative ale Băncii Naţionale a României la Banca Centrală Europeană, b) recunoaşterea circulaţiei şi înlocuirea monedei naţionale cu moneda euro”, precizează amendamentul adoptat în Comisie.


Totodată, a fost modificat articolul 138 din Legea fundamentală, care permite Guvernului elaborarea proiectului bugetului de stat multiannual.

Ultimele Stiri
abonare newsletter