Actualitate

Admiterea la UBB rămâne neschimbată pentru anul universitar 2013 – 2014

<p><strong><img src="documente/stories/2013/06_iunie/13/ubb cluj.jpg" border="0" alt="Cladirea centrală a UBB Cluj" style="float: left; margin: 2px 5px;" />Universitatea Babeş-Bolyai păstrează neschimbată modalitatea de admitere pentru sesiunea 2013/2014, respectiv o probă de examen şi media obţinută la examenul de bacalaureat. </strong></p>

 


Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează în conformitate cu regulamentul de admitere şi aprobat în şedinţa Senatului UBB din data de 13 mai 2013.

“Potrivit legii educaţiei naţionale 1/2011, instituţiile de învăţământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare. Criteriile de admitere sunt stabilite, conform legii, în baza metodologiilor proprii propuse de fiecare facultate în parte şi care au fost făcute publice în data de 29 noiembrie 2012, pe pagina oficială a universităţii”, se arată într-un comunicat de presă al UBB.


Facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat tipul de probă/probe scrisă/scrise, orală/orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Admiterea 2013 se va organiza în două etape, prima constând dintr-un examen scris, test grilă, eseu motivaţional, scrisoare de motivaţie sau interviu, iar cea de-a doua etapă va presupune o ordonare a candidaţiilor în funcţie de media obţinută la exameul de bacalaureat. Ponderea criteriilor de admitere diferă de la o facultate la alta.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi în parte. De asemeneanea regulamentul de admitere, calendarul şi taxele de admitere pot fi consultate pe pagina oficială a Universităţii.

Ultimele Stiri
abonare newsletter