Politică

Emil Boc, intervenție despre rolul orașelor, în CoR: „Autoritățile locale, rol esențial în calificarea tinerilor”

Primarul Emil Boc a vorbit în cadrul unei conferințe a Comitetului European al Regiunilor despre importanța regiunilor și orașelor în furnizarea de ucenicie la nivel înalt pentru toți.

 

 


Edilul clujean a avut o intervenție despre rolul orașelor și regiunilor în crearea slujbelor viitorului și adaptarea sistemului educațional la nevoile pieței muncii, în calitate de raportor al Comitetului European al Regiunilor.

 


Emil Boc a participat joi la conferința „Rolul regiunilor și orașelor în furnizarea de ucenicie la nivel înalt pentru toți” co-organizată de către Comisia și Comitetul European al Regiunilor (CoR).

„Am prezentat rolul autorităților locale și regionale în dezvoltarea strategiilor privind nevoile de calificare ale tinerilor și sprijinirea angajatorilor pentru a oferi oportunități de perfecționare, recalificare și ucenicie. De asemenea, am subliniat importanța aptitudinilor digitale în vederea integrării pe piața muncii, în special în contextul în care slujbele viitorului vor depinde de acestea. Exemplele pe care le-am oferit din ecosistemul local sunt proiectul „Cluj Future of Work” și clusterul de educație C-Edu - un instrument colaborativ de lucru între mediul educațional și administrația publică”, a declarat Emil Boc.


În cadrul intervenției sale, primarul municipiului Cluj-Napoca a susținut necesitatea implementării următoarelor măsuri de către autoritățile locale și regionale:

- oportunități de perfecționare și recalificare prin variate programe;
- mobilizarea actorilor locali și regionali pentru anticiparea nevoilor pieței muncii și adaptarea la rigorile acesteia;
- încurajarea cooperării între administrație și sistemul educațional (spre exemplu, încurajarea învățământului dual);
- dezvoltarea aptitudinilor digitale încă din școală.


Amintim că, în iulie 2019, primarul Emil Boc a devenit raportor în cadrul Comisiei pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) de la nivelul Comitetului European al Regiunilor (CoR) privind fenomenul „brain drain” (n.red „exod de creiere”) în Uniunea Europeană.

Până în 2025, Uniunea Europeană propune realizarea Spațiului European al Educației. Utilizarea fondurilor europene, stabilirea unor indicatori educaționali măsurabili precum colaborarea între nivelul european, pe de o parte, și nivelul național/ local, pe de altă parte, sunt factori esențiali în vederea realizării Spațiului European al Educației (EEA).


Șase dimensiuni, urmărite de UE în viitorul educației

EEA (European Education Area) se va dezvolta pe marginea a șase dimensiuni, care reprezintă viziunea Uniunii Europene pentru viitorul educației:

- Calitate în educație și formare;
- Incluziunea și egalitatea de gen;
- Tranziția verde și digitală;
- Profesori și formatori;
- Educație superioară;
- Dimensiunea geopolitică.

Această inițiativă urmărește creșterea calității procesului educațional și atingerea unor obiective cheie precum: consolidarea rezultatelor educaționale, promovarea valorilor comune și facilitarea recunoașterii reciproce peste granițe a diplomelor obținute de elevii și studenții europeni.

„Cred cu tărie că pentru a avea cu adevărat succes, European Education Area are nevoie de sprijin mai ales la nivel european și local, și sigur, regional și național, în spiritul principiului subsidiarității. În acest sens, fondurile sunt esențiale și este necesar ca toate instituțiile să își sincronizeze eforturile pentru a dezvolta dimensiunea educației la nivel european”, a adăugat Emil Boc.

 

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter