Educație

Descoperă oportunitățile fascinante ale Facultății de Biologie și Geologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (P)

Acum, la final de liceu, sunteți pregătiți să explorați tainele naturii, biologiei moleculare, schimbărilor climatice sau să încercați găsirea unor noi surse de energie alternativă?

 

Facultatea de Biologie-Geologie de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca vă oferă oportunitatea de a transforma pasiunea pentru științele vieții și ale Pământului într-o carieră de succes. Nu trebuie decât să vă înscrieți la această facultate, să treceți testele de admitere și sunteți gata să porniți într-o aventură academică extraordinară, beneficiind de un mediu de învățare și cercetare de înaltă calitate.


Program de studiu divers și specializări captivante

Facultatea de Biologie-Geologie oferă 10 programe de studiu de nivel licență în limbile română, maghiară sau germană, în domeniile Biologie – Biologie, Biochimie și Biologie ambientală (română), Biologie (maghiară), Ecologie – Ecologie și protecția mediului (maghiară și germană), Științe inginerești aplicate – Biotehnologii industriale, Inginerie geologică – Inginerie geologică (română), Geologie – Geologie (română și maghiară). 


Programele de studiu de nivel master (de cercetare sau profesionale) sunt în limbile română, engleză sau maghiară, în regim cu frecvență sau cu frecvență redusă (IFR), reprezentând o continuare a studiilor începute la nivel licență. Cele 9 programe scoase la concurs sunt, după cum urmează: Biotehnologie moleculară (română), Biologie medicală (română și maghiară), Ecologie sistemică și conservare (română), Bioinformatică aplicată în științele vieții (engleză), Ecologie terestră și acvatică (maghiară), Geologie aplicată (română), Științele nutriției (IFR, română), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (IFR, română).

De ce să studiez biologie la Facultatea de Biologie și Geologie de la UBB?


Indiferent de specializarea aleasă, studenții vor fi implicați activ în cercetări moderne fundamentale și aplicative din domenii precum genetică, biologie moleculară, biochimie, biotehnologii moderne, conservarea biodiversității, ecotoxicologie, evaluarea calității mediului, acvacultură etc. Studenții au la dispoziție nu numai o bază materială modernă, reprezentată de laboratoarele facultății, ci și acces la institute de cercetare: Institutul de Cercetări Interdisciplinare Bio-nano-tehnologii, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, Centrul de Microscopie Electronică, Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse), Muzeul Zoologic, Grădina Botanică, Parcul Dendrologic Arcalia. Printre metodele și tehnicile predate subliniem: amplificare ADN prin PCR, RT-qPCR, clonare acizi nucleici, separare și purificare biomolecule prin tehnici de electroforeză și cromatografie, Western Blot, ELISA, culturi microbiene, culturi hidroponice pentru plante, culturi de celule de mamifer, perfuzia de organ izolat, studii de toxicitate, identificarea taxonomică a speciilor de animale și plante, evaluarea calității apelor și solurilor, evaluarea biodiversității etc.

Competențele dobândite pe parcursul anilor de studii, le vor permite absolvenților să aleagă o carieră academică în cercetare (neurologie, genomică, microbiologie, farmacologie, oncologie, bioeconomie, biotehnologii etc.), industrie (farmaceutică, alimentară, cosmetică etc.), în laboratoare medicale, agenții/companii de protecție a mediului (Agențiile de Mediu, Administrația Națională Apele Romane, Garda de Mediu, Administrațiile Parcurilor Naționale si Naturale sau în alte instituții care administrează şi gestionează zone protejate), în firme/companii private sau ONG-uri care oferă servicii de consultanță pe probleme de mediu. 


De ce să studiez geologie la Facultatea de Biologie și Geologie de la UBB?

Studenții care optează pentru specializările Inginerie geologică sau Geologie vor avea în programa de învățământ discipline precum paleontologie, mineralogie, stratigrafie, petrologie, geologia României, geologie inginerească, geologia mediului etc. La aceste discipline se studiază, de pildă, despre formarea și deformarea Pământului, legitățile evoluției planetei noastre, roci, minerale și pietre prețioase, plăci tectonice și vulcani, fosile, zăcăminte și resurse minerale etc. 


Principalele competențe pe care le dobândesc studenții pe parcursul anilor de studii sunt: identificarea, conturarea și valorificarea rezervelor de resurse minerale (minereuri, combustibili, materiale de construcții), identificarea și gestionarea resurselor de apă, efectuarea de studii asupra terenurilor de fundare pentru construcții, elaborarea de studii asupra solurilor, expertiză în prevenirea hazardurilor geologice, cercetarea și interpretarea fenomenelor carstice, restaurarea clădirilor și monumentelor istorice, coordonarea programelor de turism geologic.

Departamentul de Geologie are în dotare 7 laboratoare didactice și de cercetare (echipate cu aparatură de analiză modernă): Laboratorul de Izotopi Stabili, Laboratorul de Difracție cu raze X, Laboratorul de Spectrometrie de masă, Laboratorul de Microsondă, Laboratorul de Testare geomateriale (GeoTest pentru geotehnică), Laboratorul de Micropaleontologie, Laborator pentru Modelari analogice.

Competențele dobândite pe parcursul anilor de studii, le vor permite absolvenților să se angajeze în: cercetare, companii de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale (Romgaz, Petrom, Schlumberger, Chevron, Shell, GeoLog etc.), minereuri (Geoservice, Eurogold), în companii de construcții civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri (GeologicSite, GeoSearch, ArcGeostudies), hidrotehnice, drumuri și poduri (Strabag), precum și în oficii și puncte de lucru din subordinea consiliilor locale și județene, agenții de protecția mediului, muzee județene și locale etc.

Facultatea de Biologie-Geologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca îi așteaptă pe absolvenții de liceu cu oportunități captivante de învățare, cercetare și dezvoltare personală și profesională. Nu vă rămâne decât să alegeți una dintre specializările noastre diverse și porniți într-o călătorie de descoperire a naturii și a Pământului. Căutați un mediu academic stimulant și o comunitate vibrantă? Facultatea de Biologie-Geologie este răspunsul.

Accesați link-ul de admitere pentru studii în anul 2023 și începeți călătoria spre succes la Facultatea de Biologie-Geologie.

CITEȘTE ȘI:

Profesiile viitorului. La Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca veți descoperi tehnologiile care schimbă lumea (P)

abonare newsletter