Anunțuri

Anunț de presă privind finalizarea proiectului S.C. MIBREX SOFT SRL

23.10.2021

 


Anunț de presă privind finalizarea proiectului

 


S.C. MIBREX SOFT SRL cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Aurel Vlaicu, Nr.17, Bl.V5, ap.15 judeţul CLUJ, România, cod poștal 400581, cu punct de lucru în  Cluj-Napoca, Str. Alexandru Borza nr.1/A finalizează la 23.10.2021 proiectul „Sisteme de recomandare pentru date de dimensiuni mari”, COD MYSMIS 108954, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 271/24.06.2020 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OI), pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC). 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.005.277,84 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile - 839.172,89 lei


Locația de implementare este situată în Municipiul Cluj-Napoca, România, Str. Alexandru Borza nr.1/A, județul Cluj.

Obiectivul general al proiectului


- crearea de soluții optime, fezabile şi sustenabile, care pot fi comercializate şi care produc efecte economice după lansarea lor pe piaţă,  bazate pe rezultatele cercetării științifice din domeniul cibernetică şi statistică, aplicate ca nouă tehnologie în IT, cu transpunerea de analize, de modelare şi structurare a datelor, de dezvoltare de algoritmi pentru sistemul de recomandare, proiectare funcționalități şi conținut platformă web, testare şi asigurarea accesului securizat;

- a inova şi a optimiza costurile de timp, de resurse umane implicate, de bani pentru companiile cu nevoi în servicii software într-un sistem de recomandare scalabil pentru date de dimensiuni mari;


- dezvoltarea, pe baza rezultatelor de cercetare, a unui produs IT, respectiv serviciu de software, care oferă clienților un pachet complet de servicii şi produse pentru implementarea unui proiect informatic prin crearea unui sistem de recomandare hibrid personalizat după nevoile clientului şi care poate să funcționeze pe seturi mari de date, garantând o scalabilitate crescută şi rezultate optime.

Rezultatele proiectului

- Au fost dezvoltate servicii software într-un sistem de recomandare scalabil pentru date de dimensiuni mari - soluții independente de domeniul de aplicare, particularizate după nevoile clientului, sistemul funcționează ca modul integrat ce rulează pe infrastructura clientului, oferă transparență, ghidare în navigare, valorificarea corectă a momentului timp, scalabilitate și diversitate;
- Au fost create 3 locuri de muncă – 1 de cercetare, 2 de dezvoltare;
- A fost realizată o investiție totală de 1,005,277.84 RON  în dezvoltarea unui start-up în domeniul cercetării  - dezvoltării – inovării în IT  prin utilizarea algoritmilor de recomandare hibrid pentru date de dimensiuni mari.

Durata de implementare a proiectului a fost de 18 luni începând cu data de 24 iunie 2020.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

SC MIBREX SRL, Cluj-Napoca, România, Str. Alexandru Borza nr.1/A, județul Cluj, cod poștal 400488, persoană de contact Bogdan BRISC, Administrator, prin telefon la 0754695831 sau e-mail bogdan@djangocoders.com

Ultimele Stiri
abonare newsletter