Anunțuri

Drept la replică

Articolul cu titlul „Sprijin managerial <performant>:300.000 euro pentru implementarea unui DEZASTRU”, publicat în ediția tipărită nr. 66/06.04.2915 a ziarului Monitorul de Cluj și pe pagina online a publicației, conține câteva informații pe care dorim să le clarificăm.

Respingem în totalitate afirmațiile din articol, facând referire, punctual, la afirmațiile conform cărora ”EPMC Consulting trebuia să asigure conformitatea lucrării până la construcție”; ”Contractul - mai exact modul în care a fost executat și achitat-ridică serioase semne de întrebare în ceea ce privește realizarea efectivă a obiectivelor, respectiv legalitatea încasării prețului pentru serviciile contractate, conturându-se suspiciuni de fraudare a fondurilor europene și chiar de spălare de bani, prin plata unor servicii fictive.’’

Contractul de servicii privind Asistența tehnică pentru sprijin managerial în implementarea Proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din judetul Cluj”, derulat de EPMC Consulting, a început la data de 22.06.2011, data ordinului de începere, implicând prestarea următoarelor servicii:


suport acordat Consiliului Județean Cluj în întărirea capacității de management a proiectului (pentru o perioadă de 21 de luni, respectiv până la 22.03.2013);

sprijin în îndeplinirea condiționalităților din Contractul de Finanțare;


sprijin în relația de comunicare și de coordonare a Unității de Implementare a Proiectului  (UIP) cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, instruirea personalului din cadrul UIP;

sprijin pentru activitatea de achiziții: achiziții de echipamente de colectare a deșeurilor; elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de audit financiar și realizarea publicității proiectului; elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale și operarea noului Centru de Management Integrat al Deșeurilor (CMID);


instruirea personalului din cadrul Unității de Implementare a Proiectului.

EPMC Consulting a realizat aceste servicii până în anul 2013, conform prevederilor contractuale, astfel încât, obiectivele la care s-a obligat prin contract au fost atinse, acesta este și motivul pentru care serviciile prestate s-au achitat, în procent de 90%, în perioada 2011-2013, și nu în anul 2013.


Durata contractului a fost extinsă din cauza faptului că licitațiile pentru desemnarea operatorilor privind colectarea deșeurilor și operarea CMID nu au fost lansate, și, astfel nu s-a putut oferi sprjin autorității contractante pe perioada derulării licitațiilor. Acest lucru rezultă din motivația încheierii actelor adiționale de extindere a duratei contractului, publicate de Dvs. ca anexă la articol.

Așa cum am precizat deja, EPMC Consulting nu a avut responsabilități cu privire la: execuția lucrărilor din cadrul proiectului și asigurarea conformității lucrărilor de contrucții, până la recepția acestora. Aceste responsabilității, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cad în sarcina diriginților de șantier, a proiectantului și a constructorului.


Pentru  o mai bună întelegere, vă aducem la cunoștință faptul că: în cadrul Proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din judetul Cluj” au fost licitate și încheiate mai multe contracte de servicii, pe lângă contractul de asistență tehnică pentru managementul proiectului derulându-se: contracte de servicii privind asistența tehnică pentru supervizarea lucărilor și asistența tehnică acordată de proiectant pe perioada execuției lucrărilor, acestea fiind încheiate cu alte societăți comerciale.

Precizăm că, deși sprijinul prevăzut contractual pentru managementul Proiectului a fost inițial pentru o perioadă de 21 de luni, EPMC Consulting a continuat să furnizeze sprijin în managementul acestuia, fără a exista o suplimentare a prețului contractului. Astfel, Beneficiarul a primit acordul Finanțatorului pentru ca trecerea unor cheltuieli prevăzute neeligibile în cadrul proiectului, în valoare de peste 30 milioane de euro, în categoria cheltuielilor eligibile, suportate din FEDR și din Bugetul de Stat. În lipsa acestei acțiuni, sumele ar fi trebuit suportate din bugete locale și cel județean clujean, respectiv din contribuțiile cetățenilor.

De asemenea, din cauza problemelor la execuția lucrărilor de construcții, pentru a evita ca toate cheltuielile nerealizate până la data de 31.12.2015 să fie suportate de către cetățenii județului Cluj, prin bugetele locale, la momentul actual, EPMC Consulting oferă Consiliului Județean Cluj consultanță pentru fazarea, pe perioada de finanțare 2014-2020, a costurilor lucrărilor din cadrul Proiectului care nu pot fi finalizate până la 31 decembrie 2015.

Tipurile de activități, menționate mai sus, reprezintă activități specifice contractelor de management de proiect și nu pot fi confundate cu alte tipuri de servicii, din cadrul aceluiași proiect.

Referitor la expertul de achiziții publice, pentru ocuparea acestei poziții sunt relevante atât studiile universitare, cît și experiența profesională dobândită de persoana nominalizată în proiecte sau licitații similare, toate în conformitate cu cerințele din caietele de sarcini. Expertul nostru are o experiență profesională de peste 15 ani în derularea de proceduri de achiziții publice, fapt care l-a recomanda pentru ocuparea poziției respective.

Referitor la existența unei legături între EPMC Consulting și diferite persoane publice, facem mențiunea că această companie are ca unic asociat, din 2011,  pe subsemnata, Cristina Corpodean.

Ultimele Stiri
abonare newsletter