Administrație

Cât costă și cum poate fi obținut un loc de parcare la Cluj-Napoca? Plata taxei și prelungirea abonamentului, până în 31 martie!

Clujenii își pot plăti taxa de parcare și prelungi abonamentul până la data de 31 martie. Vezi cum poți obține loc de parcare în Cluj-Napoca, ce acte sunt necesare și cât costă parcarea în 2022.

Cât costă și cum poate fi obținut un loc de parcare la Cluj-Napoca? Cât costă și cum poate fi obținut un loc de parcare la Cluj-Napoca?

 

 


 Serviciul Parcări din cadrul Primăriei Cluj-Napoca administrează peste 48.000 de locuri de parcare, copertine și garaje în regim de abonamente anuale și contracte de închiriere. Clujenii care doresc să obțină un loc de parcare pot depune cerere atât online, cât și la ghișeele administrației locale. 

 


Cum se poate obține un loc de parcare?

 

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News
 

 


Cererea pentru obținerea unui loc de parcare se poate depune online la Cluj-Napoca, accesând următorul link, la ghișeele Primăriei de pe str. Moților sau la ghișeele Primăriilor de cartier. Locurile de parcare pot fi acordate pentru persoane fizice sau persoane juridice, în parcările de cartier sau în parkinguri.

Actele necesare

După completarea formularului, veți primi un email cu un link pentru depunerea actelor necesare:


 • Copie buletin/ CUI: pentru persoanele fizice-copie buletin sau carte de identitate din care să reiasă adresa de domiciliu sau reședința. Pentru persoane juridice - o copie CUI sau certificat constatator pentru punctul de lucru.
 • Copie talon + ITP.

După trimiterea acestor documente, se va primi, tot prin email, un număr de înregistrare. Pentru depunerile la ghișeu se va primi un număr de înregistrare. Cererile pentru alocarea unui loc de parcare sunt valabile și se depun anual.

Cine poate primi loc de parcare?

Locurile de parcare pentru riverani din cartierele municipiului se repartizează conform HCL 412/2020 privind Regulamentul pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor. Criteriile conform cărora se acorda parcare cu abonament sunt, în ordinea priorității:


 • persoane cu handicap cu handicap care au domiciliul în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate sau folosință, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator;
 • persoane fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) și au un autoturism în proprietate;
 • persoanelor fizice cu reşedinţă în apropiere și au un autoturism în proprietate (imobilele adiacente parcajului);
 • persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului și au un autoturism în proprietate;
 • persoanelor fizice sau juridice care au domiciliul/reședința, respectiv sediul social/punctul de lucru în apropiere (imobile adiacente parcajului), care au în folosință un autoturism, fiind menționat în certificatul de înmatriculare în calitate de utilizator.

Se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeași unitate locativă.

Abonamentul pentru locul de parcare va fi încheiat pe o perioadă de maxim un an, până la data de 31 decembrie a anului în curs, cu prelungirea automată a acestuia până la data de 31 martie a anului următor, cu excepția situației când titularul abonamentului notifică Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenția de a nu prelungi abonamentul.

Abonatul care nu transmite notificarea conform alin. (1) are obligația de a se prezenta la Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor până la data de 31 martie pentru plata taxei de parcare anuale, prelungirea abonamentului și pentru dovedirea respectării condițiilor inițiale de alocare, abonamentul urmând a se prelungi până la finalul anului.

În cazul în care beneficiarul locului de parcare nu se prezintă până la data de 31 martie în vederea dovedirii condițiilor de prelungire sau se constată nerespectarea condițiilor inițiale de alocare a locului de parcare, respectiv schimbarea domiciliului/reședinței/sediului social/punctului de lucru, nu mai dețin un autoturism în proprietate sau folosință (menționat în certificatul de înmatriculare), neplata acestuia sau expirarea inspecției tehnice periodice, abonamentul încetează la data de 31 martie a anului în curs, cu recuperarea sumelor datorate, iar locul de parcare rămas vacant va fi atribuit în conformitate cu prezentul Regulament.

Abonamentul de parcare este titlu executoriu, fără notificare prealabilă și fără punere în întârziere a titularului.

Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane, cu consimțământul abonaților este interzisă. Abonamentele de parcare sunt valabile numai pentru autoturismele cu numerele de înmatriculare pentru care sunt eliberate, acestea nefiind transmisibile. Transcrierea abonamentului pentru locul de parcare poate fi realizata în caz de deces sau divorț al titularului cu respectarea art. 8 din HCL 412/2020.

Cum se prelungesc abonamentele?

Prelungirea abonamentelor pentru locurile de parcare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca se face anual pana la data de 31 martie atât la ghișeele Serviciului Parcări de pe str. Moților nr.7 cât și la sediile primăriei din cartierele municipiului, în conformitate cu art. 7 din HCL 412/2020. Prelungirea abonamentelor se poate face și online pe site-ul primăriei la secțiunea parcări-plata abonamente riverani cartiere. Abonatul trebuie sa aibă un cont la Direcția Impozite și Taxe.

Pentru persoanele care aleg sa realizeze prelungirea și plată abonamentului pe platforma online titularul abonamentului se va loga pe contul deschis la Direcția Taxe și Impozite în cazul existentei acestuia, iar în cazul în care nu dețin un astfel de cont va solicita Direcției Impozite și Taxe prin intermediul cererii 490.001 crearea unui astfel de cont. După introducerea datelor de logare și a completării câmpurilor se atașează documentele obligatorii (CI/CIF, certificat de înmatriculare fata-verso) precum și documentele suplimentare dacă este cazul (certificat căsătorie dacă abonamentul se prelungește cu un autoturism bun comun al soților și a certificatului de încadrare în grad de handicap în cazul persoanelor cu dizabilități) , în câmpurile corespondente. Se bifează căsuța cu declarația pe proprie răspundere, se alege abonamentul și se efectuează plata. După efectuarea plății se va primi un email de confirmare, factura și abonamentul.

Cum se schimbă un loc de parcare?

Pentru schimbarea locului de parcare, cererea se descarcă de pe site-ul primăriei, de aici. Aceste cereri se pot depune fizic, la sediul primăriilor de cartier, cât și la sediul central al Primăriei. 

Schimbarea locului de parcare se poate face înainte de data începerii distribuirii locurilor de parcare rămase libere după expirarea termenului de plată, cu condiția ca abonamentul de parcare să fie achitat pe anul în curs.

Care sunt tarifele și ce penalități se aplică?

Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Astfel, abonamente anuale parking-uri pentru riverani 2022 costă:

 • Abonamente pentru persoane fizice- riverani - 118 lei/an
 • Abonamente pentru persoane juridice- riverani - 895 lei/an
 • Abonamente pentru persoane fizice - terasă - 70 lei/an
 • Abonamente pentru persoane juridice- terasa- 240 lei/an

Penalități

 • Pierdere card - 104 lei
 • Taxa deteriorare sistem de prindere - 52 lei
 • Taxa deteriorare brat bariera - 1.040 lei

Care sunt regulile de circulație în parkinguri?

În incinta parkingului se va circula cu o viteză de 5 km/oră cu luminile de întâlnire aprinse.

Este interzisă oprirea sau staționarea pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecție delimitate prin marcaj corespunzător, precum şi pe rampele de urcare/coborâre; nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere şi a regulilor impuse, atrag după sine aplicarea sancțiunilor contravenţionale în vigoare.

Circulaţia pietonală va fi desfăşurată în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre şi a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-și responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

În incinta parkingului, circulația va fi realizată în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind Codul rutier, cu modificările și completările ulterioare.

Parcarea/staționarea pe două locuri de parcare, fără a respecta marcajul de delimitate a locului de parcare, conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului, conform prevederilor legale.

Parcarea/staționarea pe un alt loc de parcare decât cel alocat prin abonament sau într-o altă zonă decât cea prevăzută în abonament, conduce la sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului conform prevederilor legale. În cazul în care aveți nevoie de asistenta tehnica, puteți apela numărul de telefon 0733 410 992.

Parkingurile din cartiere destinate riveranilor

Locurile de parcare din incinta parkingurilor sunt destinate riveranilor, cu excepția demisolului - Băisoara, demisol II - Primăverii FN, nivel sol 4A, 4B Primaverii 20, etaj 1 Parking Primăverii 8, parter B Mogoșoaia 9, Moților, după cum urmează:

La intrarea/ieşirea din incinta parkingului este necesar ca utilizatorul să introducă cardul în terminalul pentru citirea cardului și să aștepte ridicarea brațului barierei. Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

Prelungirea abonamentelor se face fie prin prezentarea la ghișeu a documentelor, cât și online conform specificațiilor prevazute la același punct (A).

În cazul prelungirii și plății online a abonamentelor destinate riveranilor din parkingurile de cartier, cardurile de acces vor fi ridicate fie de la sediul Primăriei de cartier fie din incinta parkingului.

CITEȘTE ȘI:

642 noi locuri de parcare, date în folosință la Cluj în 2021

Clujenii își pot plăti ONLINE abonamentele de parcare pentru 2022. Prețul, mai mare în noul an. Cum se face plata?

Ultimele Stiri
abonare newsletter