Educație

100 de ani de învățământ preuniversitar economic la Cluj (P)

În urmă cu 100 de ani, Clujul începea să își (re)afirme vocația românismului, îndelung așteptată de generații întregi. Sub tutela regalității și cu mare entuziasm popular, instituțiile de bază ale comunității românești din domeniile administrației, educației, culturii, bisericii începeau să prindă viață.

Dr. Iulian Pop, primul primar român al Clujului, numit în funcție în ianuarie 1919, a contribuit hotărâtor la instaurarea și buna funcționare a administrației românești după Marea Unire. O mare parte dintre acțiunile concrete au fost legate de întreținerea, reabilitarea și modernizarea școlilor și spitalelor, a străzilor și a rețelelor de apă și canalizare, precum și a altor dotări urbane (ștrandul din Parcul Central, monumentul Lupa Capitolină, Podul din Piața Mihai Viteazul). 

În această calitate, Iulian Pop a avut o contribuţie majoră la reorganizarea învăţământului de nivel mediu din Cluj, într-o perioadă de tranziţie de mare dificultate, importantă  pentru populaţia românească şi pentru accesul ei la învăţământ în limba română, unul dintre rezultate fiind și înfiinţarea Şcolii Medii Tehnice de Comerţ pentru Fete, în anul 1921, a cărei tradiție o moștenim și continuăm cu onoare. Mai mult, în timpul mandatului său, are loc și inaugurarea solemnă a Universităţii Româneşti a Daciei Superioare din Cluj, în 2 februarie 1920, pas important în conturarea învăţământului superior în limba română.


Pornind de la acest prim germen, în evoluția ei, dezvoltarea şcolii noastre a parcurs diverse forme de organizare şi denumiri: Şcoala Comercială pentru Băieţi „Marele Voievod Mihai” (1931), Şcoala de Ucenici Comercială (1932), Liceul Comercial de Fete (1940), Şcoala Tehnică de Administraţie Economică (1946), Şcoala Tehnică Financiară (1948), Şcoala Medie Tehnică de Comerţ pentru Fete (1951), Şcoala Profesională de Ucenici Comercială (1956), Liceul Economic şi de Drept Administrativ (1966), Liceul Economic (1982), Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii (1992), Colegiul Economic „Iulian Pop” (începând cu anul 2001). 

Avându-și, așadar, originile în primele școli de profil ale Clujului și cunoscând, din punct de vedere organizațional și instituțional, o serie de metamorfoze de-a lungul timpului, școala noastră a reușit să-și consolideze, cu perseverență și seriozitate, o reputație și o tradiție a parcursului educațional de calitate, validat, an de an, de rezultatele deosebite obținute la examenele naționale și confirmat ulterior de carierele de succes și chiar de notorietate ale celor care au pornit în viață de pe băncile acestui liceu.


Pentru orice instituţie publică, sărbătorirea unui veac de activitate reprezintă cea mai bună garanție și confirmare a necesităţii şi utilităţii sale, dar şi o mărturie a atingerii unui important prag de maturitate evolutivă. Școala economică clujeană preuniversitară, reprezentată de Colegiul Economic „Iulian Pop” din Cluj-Napoca se poate mândri cu atingerea acestui stadiu, potrivit devizei care o caracterizează cel mai bine: tradiție, istorie, prestigiu

Tradiția, istoria și renumele sunt trei atribute simbolice pe care le-am definit drept valorile școlii noastre. Istoria de 100 de ani este strâns legată de evoluția urbei noastre, dovedind necesitatea și importanța pregătirii în domeniul economic prin absolvenții colegiului, dintre care mulți au fost și sunt în poziții importante. 


Renumele nostru, rezultat din tradiție și istorie, nu reprezintă altceva decât capacitatea colegiului de a atrage elevi buni, interesați și cu potențial, dintr-un areal mult mai extins decât teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca sau al județului. Faptul că în școala noastră vin să învețe elevi din tot județul, de la munte, din mediul rural, din orașele mici, confirmă, încă o dată, recunoașterea tradiției și a renumelui nostru, ceea ce ne face să ne simțim mândri!

Tradiţia şi renumele sunt asigurate de o pregătire profesională temeinică, un corp profesoral de ţinută și elevi cu aplecare spre ştiinţele economice, cu rezultate excelente obţinute nu numai la examenele naționale, dar și de specialitate, la olimpiade, concursuri, manifestând interes față de studiile universitare în specialitate, respectiv pentru integrarea pe piaţa muncii. 


Colegiul Economic „Iulian Pop” celebrează, așadar, în acest an, împlinirea a 100 de ani de existență în spațiul învățământului românesc, preuniversitar, de specific economic. În contextul acestui important moment aniversar, au fost organizate o suită de evenimente ce s-au adresat elevilor, părinților, profesorilor și, în egală măsură, tuturor factorilor administrativi și decizionali implicați în parteneriatul educativ inițiat de școala noastră, manifestări care și-au propus să dinamizeze dialogul sincer, constructiv, dintre mediul educațional și comunitatea locală. Activitățile desfășurate au respectat toate exigențele impuse de contextual actual pandemic, având loc într-un cadru restrâns, în clădirea colegiului, cu un număr limitat de participanți și cu aplicarea măsurilor de precauție aferente. 

În acest scop, au fost prezenți oaspeți de seamă: reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca (Șef birou Țene Ioan Vasile - Biroul Învăţământ cultură culte sport şi societate), reprezentanți ai conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj (Inspector Școlar General Marinela Marc, Inspector Școlar General Adjunct Kerekeș Adelhaida, Inspector Școlar General Adjunct Anca Cristina Hodorogea), câțiva dintre foștii absolvenți de marcă ai colegiului (în prezent cadre didactice universitare sau exponenți ai mediului de afaceri: Conf. univ. dr. Beju Daniela, UBB, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Conf. univ. dr. Danciu Radu, Decan Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Științe Economice, Șef lucrări dr. Roman Pintican Maria Nicoleta, UTCN Facultatea de Construcții), absolvenți de nota 10 (șefi de promoție), foști directori și profesori ai școlii de-a lungul timpului. Invitații au avut ocazia de a împărtăși experiența personală a unor cariere de succes celor aflati în curs de formare, de a iniția un dialog antrenant cu cei prezenți, consolidând, o data în plus, o punte între ani, generații și mentalități.


Un moment central l-a constituit dezvelirea și sfințirea plăcii aniversare, urmat de lansarea volumului aniversar colectiv Centenar Colegiul Economic „Iulian Pop” (1919-1921), evenimente ce au catalizat o serie de discursuri și mesaje ale celor prezenți. 

Vizionarea filmului aniversar a inițiat apoi schițarea unui veritabil și totodată nostalgic arc peste timp: generații de elevi, profesori și directori. 

În spiritul aceluiași gest de reverență în fața trecutului, performanței și calității umane demne de a fi celebrate, s-a dorit a fi și momentul decernării de medalii și diplome tuturor personalităților meritorii care au trecut pragul Colegiului nostru. 

Oferta educațională a Colegiului Economic „Iulian Pop” a fost prezentată prin intermediul activităților desfășurate de firmele de exercițiu specializate pe urmatoarele profiluri: Tehnician în activități economice, Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie

Nu au lipsit momentele artistice și omagiale care, împletind sacrul și profanul, timpul circular cu cel istoric, linear, ne-au reamintit că orice eveniment nu este deplin decât dacă este așezat în logica, infinit mai cuprinzătoare, a verticalității absolute: Dr. Iulian Pop și înființarea învățământului românesc la Cluj-moment aniversar și comemorativ; Expoziția de fotografii: In memoriam prof. Alexandrescu Victor, autorul primei cărți de merceologie; Impreună de Crăciun-spectacol multicultural; Tradiții și obiceiuri peste ani; Primiți colindătorii?

 

Nu e ușor să surprinzi 100 de ani într-un instantaneu!... Este dificil de surprins şi în câteva rânduri! Dar realizările noastre atestă, fără dar și poate, că învăţământul economic clujean preuniversitar este competitiv, performant, eficient. În concluzie, se află pe mâini bune! Iar acest aspect contează cel mai mult acum, pentru noi, pentru elevii și absolvenții noștri!

Vivat! Crescat! Floreat! Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca!

 

 

 

abonare newsletter