Economie

Noi emisii de acte administrative şi procedurale la Finanțele clujene

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 843 din 19 Noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.

Acest ordin introduce în categoria actelor administrative şi procedurale, emise de organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, şi următoarele:

- „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”


- „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”

- „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”


De asemenea, actul normativ menţionat elimină din categoria actelor administrative şi procedurale, emise de organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent  Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit  şi modifică  cuprinsul art. 2 punct 11 din O.M.F.P  nr.1107/2012, respectiv „Decizie de impunere din oficiu” cu „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

abonare newsletter