Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ - Demararea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Cristalprint Impex SRL prin achiziția de echipamente performante și surse de energie regenerabilă”

COMUNICAT DE PRESĂ

(16.04.2018)


Demararea proiectului „Dezvoltarea capacitatii de productie a Cristalprint Impex SRL prin achizitia de echipamente performante si surse de energie regenerabila”

Societatea Cristalprint Impex SRL  cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr.167, judetul Cluj, derulează începand cu data de 13.03.2018 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacitatii de productie a Cristalprint Impex SRL prin achizitia de echipamente performante si surse de energie regenerabila”,  SMIS 110306 co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,  respectiv cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.


Obiectivul proiectului:  Prin proiectul “Dezvoltarea capacitatii de productie a Cristalprint Impex SRL prin achizitia de echipamente performante si surse de energie regenerabila” se doreste îmbunatatirea competitivitatii economice a societatii prin dezvoltare tehnologica avansata care sa asigure cresterea productivitatii muncii si consolidarea pozitiei pe piata. Societatea urmărește adaptarea continuă a activității productive după tendintele mondiale din domeniul tipografic, urmând să realizeze prin investiția propusă o creștere a capacității de producție concomitent cu o inovare a produselor și proceselor, respectiv obținerea unei certificări internaționale care să susțină accesul pe noi piețe internationale.

Programul: Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „ Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”


Data demarării proiectului: 13.03.2018

Durata de implementare a proiectului: 12 luni pana la 13.03.2019


Locația implementarii:  municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr.167, judetul Cluj

Valoarea totală a proiectului: 6.279.889,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.759.691,06 lei.


Date suplimentare puteți obține de la: Cristalprint Impex SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail:     mocan.marcel@gmail.com , persoană de contact dl.  Mocan Marcel Danut

Tel.:    0722520285                                                 

                                                                                 CRISTALPRINT

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter