Anunțuri

Comunicat de presă privind începerea proiectului cu titlul „Investiții necesare retehnologizării Poseidon Tonic SRL în vederea consolidării pe piață a firmei”

                                                                                                                                                                                                   [06.02.2023]

[COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL:
INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII POSEIDON TONIC SRL ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII PE PIAȚĂ A FIRMEI” ]


[SC POSEIDON TONIC SRL, cu sediul social cu sediul în Sat Tritenii de Jos, Comuna Tritenii de Jos, nr. 441A, Județ Cluj, România, cod poștal 407550,   anunță lansarea proiectului cu titlul : „INVESTITII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII POSEIDON TONIC SRL ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII PE PIAȚĂ A FIRMEI”,  Contract de finanțare  165/POC/411/AS din data de 07.01.2023 , cod smis   158620, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. ]

Proiectul este finantat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 , Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic - Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive- Componentă 1 - Apel : POC/1113/411/1/Investiții în activități productive/1/Investiții în activități productive. 


Proiectul se derulează în perioada 07.01.2023-31.12.2023 

Valoarea totală a proiectului este de 1.097.048,40 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 676.131,86 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național  este 131.035,69 lei, echivalentă cu 75% din valoarea eligibilă a proiectului, restul reprezentând cofinanțarea beneficiarului pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. 


Obiectivul general al proiectului este : consolidarea poziției pe piată a firmei prin investitii de retehnologizare în domeniul curent de activitate respectiv  : clasa 4120  (activitate listată in anexa 1 din Regulamentul Delegat 2021/2139) prin dotarea cu echipamente, utilaje specifice si sisteme care utilizează surse regenerabile, pentru refacerea capacității de rezilienta. 

Rezultatele prevăzute ale proiectului sunt:


  1. Se vor achiziționa un numar de 3  active corporale care  permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu  după cum urmează :miniexcavator electric- 1 bucată, 1 stivuitor electric – 1 bucată , 1 sistem fotovoltaic  care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
  2. Se vor achizitiona un număr de 2 echipamente si utilaje specifice prin componente de investiții care nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu după cum urmeaza:1 miniexcavator, 1 nacelă electrică
  3. Achiziția de servicii specializate obligatorii neeligibile pentru indeplinirea obligatiilor asumate in Cererea de finantare după cum urmează : 
  • Achizitia de servicii legate de activitățiile obligatorii de publicitate și informare după cum urmeaza: Comunicat de presa privind inceperea proiectului, Comunicat de presa privind finalizarea proiectului, Panou temporar, Panou permanent, Placute și autocolante pentru mijloacele fixe -1 SET
  • Achizitia de servicii legate de auditul final al proiectului
  • Achizitia de servicii specializate GDPR 
  • Achizitia de servicii de audit de sisteme de management de mediu

       4. Creșterea productivității muncii cu minim 15%  în anul 3 de sustenabilitate față de anul 2020. 

       5.Atingerea indicatorului de 1 pentru Capacități de producție retehnologizate de către beneficiar  la       finalizarea perioadei de implementare a proiectului.


Locația de implementare a proiectului este : Sat Tritenii de Jos, Comuna Tritenii de Jos, nr. 441A, Județ Cluj, România, cod poștal 407550

Proiect cofinanțat din Fondul [ FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ] prin Programul [PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020]

                               [Date de Contact POSEIDON TONIC SRL ]
                                 Nume persoană contact : VARGA ELENA
                                 Funcția: Reprezentant legal
                                Telefon : 0724509857
                               E-mail : varga_elena40@yahoo.com

Ultimele Stiri
abonare newsletter