Anunțuri

Anunț finalizare proiect - ”Capital de lucru în vederea depășirii situației provocate de COVID 19 în cadrul Assist - Trend Gemello”

                                                                                         03.08.2022

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT ”Capital de lucru în vederea depășirii situației provocate de COVID 19 în cadrul Assist - Trend Gemello” 


S.C. ASSIST-TREND GEMELLO SRL, cu sediul în CLUJ, localitatea Floreşti, str. Str. AVRAM IANCU, nr. 442-446, tronsonul XXI, înregistrată sub nr. J12/1925/1995 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 7790330, anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Capital de lucru în vederea depășirii situației provocate de COVID 19 în cadrul Assist - Trend Gemello” proiect  nr RUE 17114 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.03.2022 
Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea sprijinirea societății S.C. ASSIST-TREND GEMELLO SRL afectată de către răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor


Valoarea proiectului a fost de 611517.8475 (valoarea totala) din care : 531754.65 lei grant si 79763.1975 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

LÁSZLÓ SZABO


                                        Persoană de contact:
                                            LÁSZLÓ SZABO
                         gemello@assist-trend.ro, 0743106020

abonare newsletter