Social

Care e miza amenzii pentru DISCRIMINARE aplicată Primăriei? Contestă sau plătește O AMENDĂ RIDICOL DE MICĂ?

Primăria Cluj-Napoca susține că criteriile de acordare a locuințelor sociale nu sunt discriminatorii la adresa romilor.

Primăria Cluj-Napoca susține că criteriile de acordare a locuințelor sociale nu sunt discriminatorii. FOTO: monitorulcj.ro Primăria Cluj-Napoca susține că criteriile de acordare a locuințelor sociale nu sunt discriminatorii. FOTO: monitorulcj.ro

 

 


Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat Primăria Cluj-Napoca, la începutul lunii august, pentru discriminare împotriva romilor în ceea ce privește criteriile de acordare a locuințelor sociale. Amenda a venit în urma sesizării de către Centrul de Resurse privind caracterul discriminatoriu al criteriilor de acordare a locuințelor sociale, prevăzute în HCL nr. 583/2021. CNCD a constatat discriminare indirectă, discriminare multiplă și refuzul acordării pentru un grup de persoane a unor drepturi sau facilități, sancționând cu amendă în valoare de 5.000 lei UAT Municipiul Cluj-Napoca.

 


În sesizare, Centrul de Resurse Juridice arăta că, prin criteriile de eligibilitate în accesul la locuințe sociale, sunt discriminate persoanele care au fost evacuate în urma rezilierii contractului de închiriere și care ocupă sau au ocupat în mod abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

monitorulcj.ro, care a relatat pe larg acest subiect, a cerut un punct de vedere Primăriei Cluj-Napoca. 


În răspuns, reprezentanții municipalității arată că Fundaţia Centrul pentru Resurse Juridice a argumentat că autoritățile locale din Cluj-Napoca au aplicat practici discriminatorii împotriva comunităților de romi marginalizate și izolate în oraș, subliniind că criteriile de repartizare a locuințelor sociale au dus la discriminarea acestei comunități.

„Dosarul nr. 133/2022, înregistrat pe rolul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a avut ca obiect Petiţia nr. 1374/22.02.2022, iar în calitate de părţi au fost: petenta Fundaţia Centrul pentru Resurse Juridice (în continuare Fundaţie) şi reclamaţii Municipiul Cluj-Napoca şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. 


Susţinerile Petentei:

 Prin Petiţia nr. 1374/2022 s-a solicitat constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) raportată la art. 2 alin (1) coroborat cu art. 10 lit. a) şi h) din Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, săvârşită de reclamate prin adoptarea HCL Cluj-Napoca nr. 583/2021 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, în regim de închiriere, începând cu anul 2021, a formularelor de înscriere pe listele de priorităţi, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi a locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.


 În motivarea Petiţiei, Fundaţia susţine că la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, autorităţile publice locale manifestă practici discriminatorii faţă de comunităţile de romi marginalizate şi izolate la marginea oraşului, precum şi că prin adoptarea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale se discriminează comunitatea de etnie romă”, se arată în documentul transmis de Primărie.

„Criteriile stabilite nu au un caracter discriminatoriu”

În replică, Primăria și Consiliul Local au susținut că acuzațiile nu sunt justificate și susține că criteriile de acordare a locuințelor sociale nu sunt discriminatorii. Ei au subliniat că aceste criterii sunt aplicate tuturor persoanelor sau familiilor, indiferent de etnie, rasă, naționalitate sau religie, care se află în situații economice dificile și nu pot accesa locuințe în proprietate sau închiriere pe piață. În cele din urmă, Primăria susține că, prin acest criteriu, autoritatea publică locală a stabilit că nu poate fi validată o conduită ilicită provenită de la oricare membru al comunității clujene.

„Susţinerile Reclamaţilor: 

Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca au depus întâmpinare la Petiţia nr. 1374/2022, prin care s-a arătat faptul că:

- argumentele invocate de Fundaţie sunt nejustificate şi nu reflectă realitatea faptică existentă la nivelul comunităţii clujene, sens în care s-au indicat măsurile de incluziune socială pentru categoriile defavorizate derulate din iniţiativa autorităţii publice locale din Cluj-Napoca;

- prin Hotărârea nr. 583/2021 se reglementează modalitatea de repartizare a locuinţelor sociale, acest act normativ adresându-se tuturor persoanelor sau familiilor, indiferent de etnie, rasă, naţionalitate, religie, etc., a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau la închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei; 

- la nivelul municipiului Cluj-Napoca nu există un tratament diferenţiat în atribuirea locuinţelor sociale întrucât niciunul dintre acestea nu defavorizează o categorie în raport cu cealaltă, ci se adresează cu titlu general întregii comunităţi;

- criteriile stabilite nu au un caracter discriminatoriu nici față de persoanele fără adăpost/ evacuate întrucât acestea au posibilitatea de a se adresa centrelor speciale de protecție înființate în Municipiul Cluj-Napoca în acest scop; 

- prin criteriul de excludere a ocupanţilor abuzivi autoritatea publică locală a stabilit că nu poate fi validată o conduită ilicită provenită de la oricare membru al comunității clujene, fără a face distincție în vreun fel, între persoanele în cauză (…)

În concluzie, având în vedere poziţia procesuală a autorităţilor administraţiei publice locale prin care s-a argumentat că faptele sesizate de Fundaţie nu constituie discriminare, şi ţinând cont de faptul că, la data prezentei, Hotărârea CNCD nr. 298/2023 nu este definitivă, precizăm că este prematură analizarea unor măsuri faţă de cele dispuse de CNCD”, a transmis biroul de comunicare al Primăriei Cluj-Napoca.

Hotărârile Colegiului Director al CNCD pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea CNCD nr. 298/2023 a fost înregistrată în evidenţele Primăriei municipiului Cluj-Napoca în data de 07.08.2023. Legat de acest aspect, Primăria nu a comunicat clar nici dacă va contesta amenda, nici dacă o va plăti.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Alți 4 artiști de la UNTOLD, amendați de jandarmi după ce Gheboasă s-a plâns că e discriminat

Ultimele Stiri
abonare newsletter