Educație

Peste 90 de grupe noi la creșă și grădiniță, de la toamnă, în Cluj. Câte clase au fost aprobate pentru anul școlar 2023-2024?

Au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru anul 2023-2024, la Cluj. Vor fi peste 110 grupe la creșă, 800 de grupe la grădiniță și peste 1.800 de clase la școală și liceu.

Peste 90 de grupe noi la creșă și grădiniță, de la toamnă, în Cluj. FOTO: Facebook/ Emil Boc

 

 


Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024.

 


Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat pentru anul școlar 2023-2024 următoarele cifre de școlarizare:

  1. Învățământul antepreșcolar: 114 grupe, cu 90 de grupe mai multe, față de anul școlar în curs;
  2. Învățământul preșcolar: 301 grupe cu Program Normal, 511 grupe cu Program Prelungit;
  3. Învățământul primar: 1.496 clase, din care 340,25 clase pregătitoare, cu 69,23 mai multe clase pregătitoare față de anul școlar în curs;
  4. Învățământul gimnazial:1.086 clase, din care 266,33 clase a V-a și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,5 clase a V-a; 
  5. Învățământ liceal: au fost alocate 232 clase a IX-a, cu 23 de clase mai mult față de anul școlar în curs, având în vedere numărul, în creștere, al elevilor din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2022-2023, respectiv 5.661, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de predare, inclusiv în limbile minorităților naționale. Aceste clase sunt repartizate astfel: 205 clase a IX-a cu predare în limba română, 2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase a IX-a cu predare în limba maghiară.  Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel: 93,5 de clase învățământ liceal teoretic; 25,5 de clase învățământ liceal vocațional; 57 de clase învățământ liceal tehnologic; 56 de clase învățământ învățământ profesional și dual.
  6. Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 54 de clase seral, din care 2 clase a IX-a și 13 clase a XI-a;  11 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a; 
  7. Învățământ postliceal și de maiștri: 48 de clase învățământ postliceal, din care anul I-27 de clase (21 de clase la zi și 6 clase la seral); 10 clase de maiștri, din care anul I-5 clase ( 2 clase la zi și 3 clase la seral);
  8. Învățământul special: 204 clase;
  9. Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8488 locuri;
  10. Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 607 clase.

 Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minimum legal, în localitățile în care unitățile de învățământ preuniversitar sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare: 


       1. Cu predare în limba română: 13 clase, din care 7 clase de învățământ gimnazial și 6 clase de învățământ primar; 

       2. Cu predare în limba maghiară: 10 clase, din care 6 clase de învățământ gimnazial și 4 clase de învățământ primar.  


Programe pentru învățământ postliceal și profesional

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 a fost elaborat în conformitate cu „Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024”, aprobată prin O.M.E. 6217/9.11.2022, în urma analizării propunerilor venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, a  solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului „A doua șansă”, precum și clase pentru învățământul postliceal și școala de maiștri.


În egală măsură, ținând cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din promoțiile anterioare, absolvenților de stagii de practică și a absolvenților învățământului profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.

„Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilurile, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe, având în vedere calitatea serviciilor educaționale și  infrastructura la standarde ridicate. Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, la toate clasele de început de ciclu, dar asta presupune și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar pentru ca, în parteneriat cu noi și cu autoritățile publice locale, să se găsească cele mai bune soluții de organizare a programului școlar, astfel încât să menținem standardele de calitate pe care beneficiarii sistemului de educație din județul Cluj le așteaptă”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

CITEȘTE ȘI:

Școala începe pe 11 septembrie. Anul școlar 2023-2024 are o vacanță care nu cuprinde nici Paștele Catolic, nici cel Ortodox. FOTO

abonare newsletter