Economie

Nereguli grave în (ne)construirea pârtiei de schi de la Băişoara

Corpul de control al primului-ministru a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu comiterea de posibile fapte penale în urma controalelor efectuate la autorităţile locale care au beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru implementarea programului „Schi în România”. Printre ele se află şi Consiliul Judeţean Cluj şi Primăria Băişoara.

susra foto: bistriteanul.ro susra foto: bistriteanul.ro

Verificările Corpului de control al premierului au vizat Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) și autorități ale administrației publice locale care au beneficiat de finanțări pentru Programul “Schi în România”.

În Nota Corpului de control se precizează că mai multe sume necesare pentru realizarea programului au fost aprobate fără a se clarifica, anterior, situația juridică a terenurilor pentru realizarea obiectivelor de investiții.


Milioane de lei pierduţi de CJ Cluj

Corpul de Control arată faptul că, deşi Consiliul Judeţean Cluj a fost desemnat beneficiar al finanţării proiectului “Schi în România – comuna Băişoara” în aprilie 2009, acesta a iniţiat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică a lucrărilor abia la data de 26 septembrie 2009. 

“S-a constat că hotărârea Consiliului Judeţean Cluj de a transfera Consiliului Local al comunei Băişoara atribuţiile legale referitoare la organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru realizarea proiectului, încheierea contractului, urmărirea, derularea, plata şi recepţia lucrărilor executate a determinat finalizarea cu întârziere a procedurii de atribuire, prin încheierea contractului la data de 17 decembrie 2009 şi crearea premiselor neutilizării în anul 2009 a fondurilor prevăzute în valoare de peste şase milioane de lei”, arată Corpul de Control.


Domeniu schiabil de vis în acte, ruină în realitate

Între judeţul Cluj, prin CJ Cluj, în calitate de beneficiar şi Asocierea dintre Harcon Zrt Budapesta şi Consic SA în calitate de executant, a fost încheiat un contract de lucrări având ca obiect executarea şi finalizarea lucrărilor pentru realizarea proiectului „Schi în România – comuna Băişoara”. Conform prevederilor din actul adiţional al contractului menţionat, preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de 15.887.952,21 lei, la care se adaugă 3.813.108,53 lei TVA.

Potrivit ofertei tehnice depusă de Harcon Zrt Budapesta, lucrările care trebuiau să fie realizate în baza contractului se refereau la următoarele obiective: amenajare pârtie de schi (extinderea şi îmbunătăţirea pârtiei existente), instalaţie de transport pe cablu tip telescaun cu patru locuri, în partea inferioară a pârtiei cu o capacitate de 1800 persoane/oră, sistem electronic de bilete, clădire cu spaţii tehnice şi funcţiuni publice, utilaj de întreţinere pentru pârtii, parcare pentru turişti, amenajare drum de acces către zona domeniului schiabil.


Printr-o adresă din mai 2010 CJ Cluj a comunicat societăţii Consic SA faptul că pentru această lucrare suma alocată în anul 2010 este de 150.000 de lei solicitând totodată graficul de execuţie a lucrărilor propuse cu încadrarea acestora în suma alocată.

În adresa din 12 decembrie 2013 transmisă Corpului de Control al primului-ministru, CJ Cluj a precizat, referitor la destinaţia sumei de 150,00 mii lei prevăzută pe anul 2010, “nu există documente din care să rezulte ordinea de execuţie a lucrării, respectiv stabilirea obiectelor de început, purtându-se doar discuţii cu privire la acest aspect. Din ordinul de începere a lucrărilor reiese faptul că amplasamentul lucrării era parţial ocupat, iar singura categorie de lucrări atacabilă din proiect care să corespundă cerinţelor – încadrare în suma aprobată, termen de execuţie, condiţii de utilizare post -  execuţie a fost cea aferentă parcării”.


Bani aruncaţi pe fereastră

CJ Cluj şi Consiliul Local al comunei Băişoara au emis ordinul de începere a lucrărilor la data de 14 octombrie 2010, iar Asocierea dintre Harcon SA Budapesta şi Consic SA a luat la cunoştinţă că defrişarea nu este realizată, amplasamentele nu sunt libere de sarcini, există construcţii provizorii, amplasamentele vor fi preluate parţial.

Trasarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţie – parcare s-a realizat în data de 15 octombrie 2010, iar la data de 19 octombrie 2010 Harcon Sa Budapesta a emis o factură în valoare de 149.758,26 lei cu TVA, aceasta fiind achitată integral prin ordin de plată.


În procesul verbal de constatare semnat de membrii echipei de control şi de Minodora Luca, primar al comunei Băişoara şi Teofil Ciortea, consilier al Direcţiei Dezvoltare şi investiţii din cadrul CJ Cluj, au fost menţionate următoarele “obiectele proiectului, respective drum de acces, teleschi, telescaun, amenajare pârtie, clădire anexă şi maşini de bătut zăpada, nu au fost realizate”.

De asemenea, într-o adresă din 9 decembrie 2012 transmisă Corpului de control al lui Victor Ponta, CJ Cluj a comunicat faptul că stadiul fizic realizat la infrastructura obiectivului de parcare este de 35%.

În adresa CJ Cluj din 11 decembrie 2013 transmisă către Victor Ponta s-a precizat că “a intervenit încetarea contractului la data de 14 decembrie 2011 prin expirarea duratei de execuţie pentru care a fost încheiat”.

Păduri scoase ilegal din fondul forestier naţional

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj-Napoca a efectuat un control privind verificarea documentaţiei de scoatere definitivă a unor suprafeţe de teren din fondul forestier naţional pentru realizarea proiectului “Dezvoltarea Turismului de Iarnă în Munţii Apuseni – Băişoara, judeţul Cluj”. În înscrisul menţionat s-a precizat faptul că încă din 2007 Primăria Băişoara a iniţiat procedurile de scoatere definitivă din fondul forestier naţional a unor suprafeţe de pădure pentru realizarea proiectului.

În data de 14 octombrie 2009, CJ Cluj a eliberat certificatele de urbanism pentru scoaterea din fondul forestier cu compensare echivalentă pentru suprafaţa totală de 2,9923 hectare.

De asemenea, MInisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a comunicat Primăriei Băişoara acordul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 2,9923 hectare.

Ministerul Justiţiei a restituit Ministerului Mediului şi Pădurilor un proiect neavizat de hotărâre de Guvern privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional cu compensare a terenului în suprafaţă de 2,9923 hectare, întrucât din documentaţia depusă nu rezultă în mod expres că terenul din fondul forestier naţional ce face obiectul hotărârii este amplasat în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes naţional.

Câţi bani a primit (pierdut) CJ Cluj de-a lungul anilor

În perioada 2010-2012, CJ Cluj a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului alocarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivului “Schi în România – comuna Băişoara” după cum urmează: pentru anul 2010 suma de 19.634.177,50 lei şi ulterior suplimentarea cu suma de 7.000.000 lei, pentru anul 2011 suma de 19.550.856,08 lei, iar pentru anul 2012 suma de 19.550.856,08 lei.

“Referitor la neutilizarea în anul 2009 a sumei de 6.300.000 lei cu TVA reprezentând subvenţii de la bugetul de stat, CJ Cluj a comunicat că motivul care a determinat neutilizarea sumei alocate este reprezentat de demararea procedurii de atribuire după data aprobării finanţării obiectivului de investiţii, respectiv de finalizarea acestei proceduri la data de 17 decembrie 2009”, arată Corpul de Control al lui Victor Ponta.

În 2010 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a comunicat CJ Cluj faptul că a alocat suma de un milion de lei fără a preciza suma repartizată pentru fiecare proiect de investiţii în parte. Ulterior, CJ a comunicat MDRT faptul că suma alocată a fost atribuită pentru construcţii centre de salvare masivul Bihor-Vlădeasca – Serviciul Public Salvamont Mărgău – localităţile Beliş, Doda Pilii, Săcuieu (850.000 lei) şi 150.000 lei pentru “Schi în România – comuna Băişoara”.

În ceea ce priveşte justificarea necheltuirii în anul 2011 a fondurilor alocate de la bugetul CJ Cluj, Mariana Raţiu, în calitate de director executive al Direcţiei dezvoltare şi investiţii şi Alexandru Creţu, în calitate de şef al Serviciului lucrări şi achiziţii publice, au susţinut “că aceasta a fost determinată de lipsa unei certitudini privind cofinanţarea necesară pentru acest proiect din partea ministerului, respectiv nu s-a emis în cursul anului 2011 niciun ordin al ministrului în acest sens”.

Situaţia actuală a proiectului

Având în vedere faptul că suprafeţele de teren necesare amenajării pârtiei de schi erau împădurite şi incluse în fondul forestier naţional, iar pentru realizarea obiectivului de investiţie era necesară scoaterea acestora din fondul forestier naţional, CJ Cluj şi Primăria Băişoara au emis ordinul de începere a lucrărilor pentru singurul obiectiv al proiectului de investiţii care putea fi realizat, respectiv parcare auto şi drum de acces.

“La data efectuării controlului din obiectivele pârtie de schi, instalaţie de transport pe cablu tip telescaun, sistem electronic de bilete, spaţii tehnice şi funcţiuni publice, utilaj întreţinere pentru pârtii, parcare pentru turişti, erau executate lucrări doar la obiectivul de investiţie – parcare, în proporţie de 35%”, se mai arată în documentul citat.

Pentru dezvoltarea turismului “Schi în România” pentru CJ Cluj a fost prevăzută suma de 6.300.000 lei, ulterior diminuată la 2.300.000 lei.

Hotărârea CJ Cluj de a transfera Consiliului Local al comunei Băişoara atribuţiile legale referitoare la organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru realizarea proiectului a determinat finalizarea cu întârziere a procedurii de atribuire, prin încheierea contractului de lucrări la data de 17 decembrie 2009 şi crearea premiselor neutilizării în anul 2009 a fondurilor prevăzute.

În perioada 2009-2013 pentru acest proiect a fost alocată suma totală de 568.000 lei, din care suma de 150.000 lei de la bugetul de stat, iar suma de 418.000 lei de la bugetele locale ale CJ Cluj şi CL Băişoara.

Din suma totală alocată a fost utilizată suma de 258.002 lei, din care suma de 201.791 lei de către CJ Cluj, iar suma de 56.211 de lei de către Primăria Băişoara. În anul 2010 din suma de 150.000 lei alocată de la bugetul de stat s-a cheltuit suma de 149.758 lei pentru realizarea parcării, acestea reprezentând singurele lucrări efectuate din cadrul proiectului.

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter