monitorulcj.ro Menu
Actualitate

13 MINCIUNI ale „specialiștilor” din CJ Cluj. De ce Intermodalul putea și TREBUIA finanțat din bani europeni

Monitorul de Cluj publică în EXCLUSIVITATE un document pe care „aparatul de specialitate” și conducerea Cosiliului Județean îl ascund de mai bine de o lună. Este vorba de o analiză care demontează, punct cu punct, Raportul Comisiei Tehnico-Economice pe care conducerea forului județean își întemeiază decizia de a nu semna cererea de finanțare a terminalului Intermodal. „Total neadevărat, nefondat, superficial, cu rea intenţie şi tendenţios” - așa este descris Raportul în analiza pe care Monitorul a obținut-o din sertarele mai marilor județului. Documentul, întocmit de specialiștii Aeroportului, este ascuns de șefii CJ, deși el se află în mapele tuturor consilierilor județeni.

La mai bine de o lună de la pierderea posibilităţii finanţării transportului intermodal, conducerea Aeroportului Internaţional Cluj desfiinţează raportul întocmit de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj princare s-a refuzat semnarea cererii de finanţare. Echipa de implementare a proiectului privind transportul intermodal susţine că raportul de specialitate al Comisiei Tehnico-Economice (CTE) al Consiliului Judeţean Cluj este „total neadevărat, nefondat, superficial, cu rea intenţie şi tendenţios”.

Într-o şedinţă extraordinară de Consiliu Judeţean din luna februarie, Oleleu a pus o condiţie pentru a semna cererea de finanţare pentru implementarea intermodalului şi anume existenţa “unui punct de vedere pozitiv al aparatului de specialitate”. Oleleu arunca atunci vina pe reprezentanţii aeroportului care nu ar fi avut toate documentele şi avizele necesare. În plus, susţinea Oleleu, există “suspiciuni de fraudă” cu privire la documentele deja depuse de aeroport în vederea atragerii de fonduri europene.


Conducerea Aeroportului Internaţional Cluj a trimis în luna aprilie un punct de vedere la raportul întocmit de specialiştii Consiliului Judeţean Cluj prin care a demontat punct cu punct afirmaţiile acestora.

Documentul se află în posesia Consiliului Judeţean Cluj de la începutul lunii aprilie, având semnătură şi număr de înregistrare, dar conducerea instituţiei a preferat să nu sufle o vorbă despre conţinutul lui. Vicepreşedintele Ioan Oleleu, a preferat să prezinte presei doar acele puncte de vedere favorabile Consiliului Judeţean.


Într-o adresă semnată de David Ciceo, directorul aeroportului clujean şi de Iuliu Pop, director operaţional, alături de alţi directori din cadrul instituţiei, se arată că “documentele elaborate în cadrul proiectului în perioada 2013-2014 au fost transmise operativ Consiliului Judeţean Cluj, în vederea analizării şi transmiterii de eventuale observaţii şi completări la aceste documentaţii, dar că nu a primit nicio solicitare de completare a documentaţiei sau observaţii la conţinutul acestora”.

“Printr-o adresă din iulie 2014, Consiliul Judeţean Cluj a considerat că nu este necesară avizarea în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a documentaţiilor aferente proiectului făcând următoarele precizări: prin acest proiect nu se realizează investiţii pentru a se justifica avizarea studiilor şi nu este justificată avizarea, în cadrul Comisiei a studiilor rezultate din implementarea proiectului, deoarece ele reprezintă, în această fază, doar livrabilele unui proiect care nu are ca scop realizarea efectivă a infrastructurii de transport intermodal”, susţine echipa de implementare a proiectului privind intermodalul.


După o serie de explicaţii şi justificări, la final Ciceo conchide: “Pentru definitivarea şi depunerea cererii de finanţare aşa după cum este prevăzut în Ghidul de finanţare şi în formularul de cerere de finanţate au fost necesare doar analiza cost-beneficiu şi acordul de mediu, ambele cerinţe fiind îndeplinite înainte de 3 martie 2015, data limită de depunere a cererii de finanţare. Considerăm că cererea de finanţare putea fi depusă şi proiectul îndeplinea condiţiile necesare pentru depunere”.

Cele câteva minciuni ale Consiliului Judeţean Cluj

Afirmaţiile Consiliului Judeţean, demontate de reprezentanţii aeroportului, aşa cum rezultă din adresa înaintată de către Aeroport Consiliului Judeţean Cluj.


1. Referitor la afirmaţia Consiliul Judeţean Cluj “Nu este clarificată situaţia terenurilor, nu este prezentat statutul juridic al terenurilor ocupate de obiective”, menţionăm că nu s-a solicitat de către CJ Cluj clarificări privind statutul juridic al terenurilor ocupate de obiectivele proiectului.

“Legat de exproprierea terenurilor aferente proiectului TEN-T, în octombrie 2014 a fost lansat un nou program de finanţate. Prin acest program, aeroportul a intenţionat accesarea de fonduri europene pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectul «studii privind exproprierea terenurilor necesare pentru construirea obiectelor proiectului aferente terminalului intermodal». În cadrul acestui proiect, valoarea de finanţare eligibilă a fost de 327.000 de euro. Pentru a beneficia de obţinerea finanţării în cadrul acestui program, am solicitat CJ Cluj depunerea cererii de finanţare. CJ Cluj nu a efectuat demersurile necesare pentru depunerea acestui proiect, cu toate că, la solicitarea Aeroportului Internaţional Avram Iancu către Ministerul Transporturilor termenul pentru depunerea acestei cereri de finanţare a fost prelungit cu 30 de zile, respectiv până la 31 decembrie 2014. Posibila finanţare de 300.000 de euro din fonduri europene a fost tratată cu dispreţ şi dezinteres fiind catalogată drept «vax albina» de către Simona Gaci, secretar al judeţului Cluj. În această situaţie s-a pierdut de către CJ Cluj şansa de finanţare din fonduri europene a studiilor privind identificarea terenurilor necesar a fi expropriate pentru construirea obiectelor proiectului aferente terminalului intermodal”, susţine Ciceo.


2. Referitor la afirmaţia CJ Cluj documentaţia nu are anexate studiul geotehnic şi studiul topografic, menţionăm că aceste studii nu au fost solicitate de CJ Cluj.

3. La afirmaţia Consiliului Judeţean Cluj nu este prezentată situaţia utilităţilor, considerăm că este necesară inclusiv obţinerea avizelor de principiu pentru racordare la utilităţi, nu numai avize de amplasament, menţionăm faptul că studiul de fezabilitate conţine date privind necesarul de utilităţi pentru realizarea obiectivului.

“De asemenea, în conţinutul documentaţiei există avizele deţinătorilor de reţele pentru următoarele utilităţi: apă-canal, electricitate, gaz metan şi telefonie. Referitor la avizele de principiu pentru branşamente şi racorduri la utilităţi, aceste avize nu sunt obligatorii în faza studiului de fezabilitate, urmând a fi obţinute ulterior, în funcţie de necesitate”, se mai precizează în adresa citată.

4. Referitor la afirmaţia CJ Cluj nu poate fi estimată valoarea investiţiei în absenţa avizelor şi a studiului geotehnic, acestea pot modifica semnificativ valoarea lucrării, considerăm că estimarea cheltuielilor necesare pentru realizarea investiţiei s-a făcut luând în considerare datele cuprinse în studiul geotehnic.

5. La afirmaţia CJ Cluj nu sunt corelate datele referitoare la beneficiar, titular şi lipsesc informaţiile referitoare la entitatea responsabilă cu implementarea proiectului, specialiştii din cadrul aeroportului spun că proiectantul nu are autoritatea de a desemna/stabili care este entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

6. Referitor la avizele obţinute, referitor la afirmaţia acordul de principiu la SC Romtelecom nu ţine loc de aviz, considerăm că în această etapă de studii, avizul de principiu al societăţii este suficient, urmând a fi efectuate demersurile necesare pentru obţinerea avizului de lucrări în momentul solicitării autorizaţiei de construire. Referitor la afirmaţia avizul de principiu emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu poate fi folosită ca aviz definitiv, conform reglementărilor în vigoare, Autoritatea Aeronautică Civilă nu emite avize definitive în faza studiului de fezabilitate. Referitor la afirmaţia CJ Cluj, CNCF CFR solicită modificări ale documentaţiei iniţiale în vederea emiterii unui nou aviz, deoarece avizul 5/2014 s-a emis fără angajament financiar şi juridic din partea CNCF CFR SA, adresa nu a fost adresată aeroportului şi nu a fost comunicată aeroportului până la această dată. “În ceea ce priveşte avizul favorabil emis de CNCF CFR SA, acesta cuprinde specificaţii referitoare la indicatorii tehnico-economici afereni obiectivelor de investiţie ale căror beneficiar este CNCF CFR SA (gară CFR călători, Cargo CFR, pasaj de călători), ceea ce presupune că documentaţia avizată a fost analizată şi asumată de către beneficiar, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic”, susţin specialiştii din cadrul aeroportului. Referitor la afirmaţia prin adresa CNADNR – DRDP Cluj suntem informaţi că până la această dată nu există avizul CTE al DRDP Cluj pentru acest proiect, la faza studiului de fezabilitate, DRDP Cluj nu acordă aviz în Comisia Tehnico-Economică.

În documentul ataşat, puteţi consulta şi alte motive invocate de conducerea Consiliului Judeţean Cluj pentru a nu semna cererea de finanţare pentru implementarea transportului intermodal, argumente demontate de specialiştii din cadrul aeroportului clujean.

Mâine, Monitorul de Cluj va publica EXEMPLUL UNUI ORAȘ EUROPEAN, asemănător Clujului, în care banii europeni au fost folosiți pentru realizarea unui terminal Aero-Feroviar.

Citește și: Oleleu explică pierderea banilor europeni pentru transportul intermodal

Citește și: Proiectul de transport intermodal, în pericol. A ieşit cum au vrut ei. Şefii Consiliului Judeţean Cluj îl trimit pe David Ciceo la Bucureşti după obţinerea avizelor

Citește și: Proiectul privind realizarea studiilor pentru transportul intermodal a ajuns la final. Pe ce s-a cheltuit 1,6 milioane de euro

Citește și: Consiliul Judeţean Cluj se asociază, în al doisprezecelea ceas, cu aeroportul pentru transportul intermodal. Şedinţă cu aplauze şi certuri între PSD-işti

Citește și: PROIECT de 76 MIL. EURO RATAT. CJ Cluj nu va depune cererea de finanţare pentru transportul intermodal la aeroport

Citește și: Efectul DNA. Oleleu A REFUZAT să semneze cererea de finanţare pentru transportul intermodal. „Este un abuz, să-şi dea demisia”

Citește și: BĂTAIE DE JOC marca CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ: Conducerea instituţiei a ignorat dezbaterea despre transportul intermodal

Citește și: Conducerea şi angajaţii Consiliului Judeţean Cluj pun beţe-n roate, din nou, aeroportului. Scandal pe acordul de asociere pentru transportul intermodal