Educație

Luni începe prima probă scrisă la examenul de Bacalaureat 2024. Regulile pe care trebuie să le respecte elevii şi ce obiecte sunt interzise în săli.

Probele scrise la examenul de Bacalaureat 2024 încep luni, 1 iulie. Prima probă scrisă va fi la Limba şi literatura română.

Luni începe prima probă scrisă la examenul de Bacalaureat 2024. Regulile pe care trebuie să le respecte elevii şi ce obiecte sunt interzise în săli. | Foto: depositphotos.com Luni începe prima probă scrisă la examenul de Bacalaureat 2024. Regulile pe care trebuie să le respecte elevii şi ce obiecte sunt interzise în săli. | Foto: depositphotos.com

 

 


Luni, 1 iulie, elevii vor susţine prima probă scrisă la Limba şi literatura română, din cadrul examenului de Bacalaureat 2024

 


Accesul elevilor în sala de examen

Accesul elevilor în sala de examen se face între orele 7:30 - 8:30. Proba scrisă începe la ora 9:00. 

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.


La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:
- un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund;
- candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;
- candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
- candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora. 

Reguli în timpul examenului 

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.


Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.


La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Cu ce obiecte NU au voie elevii în sala de examen?

Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări, precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale, precizeată metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat. 

Potrivit metodologiei, se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări, precum manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

Ce se întâmplă cu elevii care copiază?

Elevii pot fi eliminaţi din examen, dacă nu respectă toate regulile menţionate mai sus. Dacă va fi eliminat nu va mai putea participa la următoarele probe ale examenului de Bacalaureat. 

De asemenea, elevul, dacă a fost eliminat, nu va mai avea voie să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat. 

Calendarul complet al probelor:
- 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;
- 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;
- 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;
- 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
- 8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;
- 9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestaţiilor;
- 12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Examenul de Bacalaureat 2024 începe luni, cu prima probă orală la Limba română

Peste 4.300 de elevi din Cluj vor susține proba orală la Limba și literatura română la Bacalaureat. Structura examenelor.

Ultimele Stiri
abonare newsletter