Actualitate

NOI REGULI pentru desfășurarea transporturilor în timpul stării de alertă. De ce trebuie să țineți cont când vă deplasați cu autobuzul, trenul sau avionul

Au fost publicate noi măsuri și reguli pentru fiecare tip de transport – terestru, subteran, aerian și naval – pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

NOI REGULI pentru desfășurarea transporturilor în timpul stării de alertă. De ce trebuie să țineți cont când vă deplasați cu autobuzul, trenul sau avionul NOI REGULI pentru desfășurarea transporturilor în timpul stării de alertă. De ce trebuie să țineți cont când vă deplasați cu autobuzul, trenul sau avionul

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au emis Ordinul nr. 984/829/15.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 16 mai, în care sunt prevăzute obligațiile transportatorilor în perioada stării de urgență, pentru fiecare tip de transport: rutier, aerian, naval, feroviar. Ordinul prevede o serie de măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor.

Astfel, în gări, autogări și stații pentru mijloacele de transport în comun, operatorii economici au obligația să asigure păstrarea distanței de 1,5 metri între persoane, să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară și să dezinfecteze periodic zonele cu risc de aglomerare.


De asemenea, ordinul prevede că, pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun.

Vă prezentăm, în continuare, măsurile impuse prin Ordinul nr. 984/829/2020 pentru următoarele mijloace de transport:


Operatori aerieni

1. Pasagerii vor fi încurajați să efectueze operațiunile de chek-in on-line.

2. Se vor asigura echipamente de protecție pentru membrii echipajelor.


3. Purtarea măștii de protecție de către piloți în cazul în care este necesară părăsirea cabinei de pilotaj va fi obligatorie, precum și dezinfectarea după terminarea sarcinilor în afara cabinei de pilotaj.

4. Aeronavele vor fi dotate cu substanțe dezinfectante și echipamente de protecție de rezervă.


5. Dezinfectarea mâinilor este obligatorie pentru personalul navigant după fiecare interacțiune cu pasagerii sau bunurile acestora.

6. Se interzice accesul în cabină a personalului de sol de la escală, cu excepția celui dedicat pentru curățenie și dezinfecție sau a personalului tehnic.


7. Accesul în cabina de pilotaj este interzis oricărei persoane care nu este membră a echipajului de zbor.

8. Mișcările în cabină se vor reduce la un minim necesar.

9. Vor fi interzise echipamente sau materiale de protecție care ar putea obstrucționa accesul la echipamentele de urgență, ar împiedica accesul la măștile de oxigen, ar împiedica accesul la căile de evacuare de urgență sau ar limita contactul vizual sau auditiv cu echipajul de cabină.

10. Serviciul la bord va fi suspendat/limitat pe rute/destinații în funcție de nivelul de risc declarat de autorități.

11. Pasagerii vor fi grupați pe familii și, în măsura posibilităților, cât mai distanțați.

12. Dezinfectarea aeronavei se va realiza obligatoriu după fiecare rotație.

13. Purtarea măștii este obligatorie pentru accesul la bordul aeronavelor, precum și pe toată durata călătoriei.

14. Accesul la bord va fi permis doar cu un bagaj de mână.

15. Materialele printate vor fi eliminate de la bord, cu excepția instrucțiunilor de salvare și a pungii.

16. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la completarea în timpul zborului, după caz, a formularului PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM (ediția 15 a anexei 9 OACI) sau a altui document solicitat de autoritatea competenta în domeniul sănătății publice și predarea acestuia la debarcare autorității competente pentru sănătatea publică.

17. Pasagerii vor fi informați cu privire la regimul care le va fi aplicat la sosirea în România.

18. Se vor aplica procedurile stabilite pentru cazurile în care la bordul aeronavei sunt identificați pasageri simptomatici.

19. Pasagerii vor fi instruiți cu privire la procedurile de debarcare astfel încât să se evite contactul personal.

Aeroporturi

1. Pentru a evita aglomerările, companiile aeriene/agenții de handling vor informa pasagerii să se prezinte la aeroport cu 3 ore înainte de ora programată de decolare.

2. În vederea asigurării distanței de protecție între persoane se vor reconfigura atât traseele de deplasare a persoanelor, cât și suprafețele de staționare temporară în zonele nerestricționate, cum sunt parcările publice din fața terminalelor de pasageri, peroanele de la intrarea în terminalele de pasageri, sălile de așteptare din interiorul terminalelor de pasageri, ghișeele de înregistrare (check-in, ticketing), zonele de alimentație publică, birourile de informare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului accesului, zonele de îmbarcare, zonele de ridicare a bagajelor și zonele pentru efectuarea evaluării epidemiologice, precum și zonele de control trecere frontieră.

3. Procesul de verificare a temperaturii și gestionarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de sănătate în vederea efectuării călătoriei, prin raportare la prevederile legale și normele sanitare, este în sarcina instituțiilor/agențiilor statului care au competențe legale în acest sens.

4. Pentru a asigura măsurile de menținere a distanțării sociale se vor crea culoare în interiorul cărora se vor marca pe pardoseala, cu autocolante, linii de demarcație pentru păstrarea distanței minime între pasageri (față-spate și lateral).

5. Ghișeele de check-in se vor deschide cu 3 ore înainte de ora planificată pentru decolarea aeronavei.

6. Pentru fiecare cursă se va asigura un efectiv suficient de angajați pentru asigurarea procesării pasagerilor la ghișeele check-in.

7. Vor fi luate măsuri privind adaptarea semnalisticii și mesajelor video care rulează pe monitoarele din zona de control de securitate, astfel încât să fie prezentate instrucțiuni cu privire la menținerea distanțării de protecție.

8. Administratorii aeroporturilor vor stabili împreună cu agenții de handling proceduri pentru asigurarea transportului pasagerilor spre/dinspre avion în grupuri care să asigure distanțe minime între pasageri, fără a depăși 50% din capacitatea mijlocului de transport.

9. În zonele critice identificate (spații cu utilizare intensă, cum ar fi zonele de control de securitate, zonele de control trecere frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic, grupuri sanitare) va crește frecvența de realizare a operațiunilor de dezinfecție a suprafețelor și volumelor pentru eliminarea riscului de contaminare, după cum urmează: dezinfecție aer/suprafețe cu substanță biocidă - cel puțin la 4 ore, dacă există activitate de zbor; dezinfectarea tăvilor de la filtrele de securitate - cel puțin o dată pe tură; dezinfecția grupurilor sanitare - cel puțin la 2 ore.

10. Totodată, se vor asigura următoarele măsuri:

a) amplasare covoare cu soluție dezinfectantă pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului;

b) amplasare dozatoare cu dezinfectant pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului, în special la intrarea în terminale și în zona porților de îmbarcare;

c) amplasare dozatoare cu șervețele dezinfectante pe fluxurile de circulație a pasagerilor și personalului.

11. Ventilarea naturală va fi îmbunătățită pe cât posibil în terminale, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.

12. Având în vedere că măsurile de protecție sanitară afectează capacitatea de procesare a pasagerilor, administratorul aeroportului, după consultare cu transportatorii aerieni și celelalte autorități cu atribuții în punctele de trecere a frontierei, va corela programul de zbor cu noile capacități de procesare rezultate din aplicarea măsurilor de protecție sanitară.

Transportul rutier de persoane

1. La urcarea în vehicul vor fi montate dozatoare cu soluții dezinfectante. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția mijlocului de transport înainte de plecarea în cursă. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă.

2. Conducătorul auto va fi dotat cu mască de protecție.

3. Purtarea măștii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum și pe toată durata călătoriei.

4. Spațiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacțiunea socială.

5. Conducătorii mijloacelor de transport au obligația de a păstra distanța socială în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (șoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului etc.).

6. La îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanță de siguranță minimă unul față de celălalt.

7. Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din față, iar coborârea pe cealaltă/celelalte ușă/uși.

8. Pentru microbuze este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale prezentate mai sus.

9. Pentru transportul pasagerilor în regim de taxi și alternativ sunt obligatorii următoarele măsuri:

a) transportul pasagerilor se va efectua doar pe locurile din spate;

b) conducătorul auto va fi dotat cu măști și dezinfectant de tip biocid;

c) se va delimita spațiul dintre conducătorul auto și pasageri;

d) pasagerii au obligația de a veni la locul de îmbarcare cu mască de protecție și de a purta masca de protecție la urcarea în vehicul și pe toată durata călătoriei;

e) utilizarea mănușilor de către șofer în cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacțiunii cu alte persoane (agenți control etc.) este obligatorie, precum și dezinfectarea mâinilor, după îndepărtarea mănușilor într-o pungă special destinată;

f) igienizarea și dezinfectarea interiorului autoturismului sunt obligatorii în fiecare zi;

g) se vor utiliza cu precădere plățile electronice.

Transportul feroviar

1. Purtarea măștii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor și pe toată durata călătoriei.

2. Șeful de tren/Conductorul are obligația doar să vizualizeze biletul de călători, fără să îl atingă.

3. Este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului.

4. Garniturile de tren vor fi salubrizate și igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă.

5. Lucrătorii din transportul feroviar vor trebui să fie dotați cu măști și mănuși.

6. Se va promova vânzarea on-line a biletelor și se vor utiliza cu prioritate biletele electronice.

7. Operatorii feroviari vor pune în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs și pentru cele regionale acolo unde este tehnic posibil și eficient din punct de vedere economic.

8. Operatorii feroviari vor stabili și aduce la cunoștința publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activității și de zona de desfășurare a acesteia.

Măsuri impuse în gări

1. Vor fi montate dozatoare cu biocid în punctele de acces în gară.

2. Zonele de preluare a călătorilor (stații de taxi, parcări) vor fi amplasate față de zona de acces/ieșire la o distanță care să nu determine aglomerarea de persoane.

3. În cazul stațiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieșire din gară.

4. Vor fi deschise doar spațiile comerciale care vând produse ambalate situate pe spațiul gării care au zona de acces din afara stației de cale ferată. Spațiile comerciale vor avea obligația de a lua măsuri pentru a evita aglomerarea de persoane în interiorul lor; se interzice deschiderea restaurantelor/teraselor.

5. Fluxurile de îmbarcare/debarcare vor fi distincte și vor fi semnalizate de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafața gării).

6. La casele de bilete se va merge pe principiul un ghișeu deschis unul închis, dacă poziționarea ghișeelor nu permite din construcție asigurarea distanței sociale, iar fluxurile de acces la ghișeu/plecare de la ghișeu vor fi marcate cu separatoare. Vor fi prevăzute fluxuri de acces/plecare și la ghișeele de informații sau la zonele de depunere a bagajelor.

7. Periodic vor fi făcute anunțuri semnalizate distinct cu sfaturile necesare referitoare la noul coronavirus.

8. Pe fiecare flux din gară se vor monta jos stickere care să atenționeze cu privire la distanța minimă ce trebuie respectată.

9. În spațiul gării (inclusiv toaletele publice) se vor face periodic acțiuni de dezinfecție. În zonele intens circulate, operațiunile de dezinfecție se vor face la minimum 4 ore.

10. Pe scaunele existente în gară se va semnaliza, prin aplicarea de stickere, locurile unde se pot așeza persoanele (de preferat un loc ocupat, unul liber).

11. Pe peron se va permite accesul doar al persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziționării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, aceștia vor anunța reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenței pentru persoanele respective.

12. Pentru stațiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru 2 trenuri (indiferent că pleacă sau sosesc în gară) în același interval de timp, pentru a evita aglomerarea.

13. Pentru fiecare peron se va stabili o zonă destinată persoanelor care așteaptă călătorii care sosesc cu trenul. În cazul în care nu poate fi stabilită o astfel de zonă așteptarea călătorilor se va face în exteriorul gării.

 

Ultimele Stiri
abonare newsletter