Actualitate

Viceprimarul comunei Cămărașu și un fost consilier local al Câmpiei Turzii sunt cercetați pentru incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate (ANI) a emis un comunicat în care anunță că doi funcționari publici din județul Cluj sunt cercetați pentru incompatibilitate de funcție.

Potrivit comunicatului transmis de ANI, acțiunile celor doi funcționari publici s-a înregistrat în perioada 2012-2016.

Viceprimarul al comunei Cămăraşu, Marina Vasile Dorin (PSD), este cercetat pentru faptul că în mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Cămăraşu, Judeţul Cluj, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.


Fostul Consilier Local în cadrul Consiliului Local Câmpia Turzii, Csutak Ludovic (actual PSD), este cercetat pentru că în mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) şi ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

Potrivit ANI, persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:
- art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: [...] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată [...]”;


- art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: [...] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv [...]";

- art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie";


„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective [...]”.

„Persoana [...] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Ultimele Stiri
abonare newsletter