Actualitate

Prefectul Clujului a atacat hotărârile de CJ care vizează schimbarea conducerii aeroportului

Prefectul a atacat în contencios administrativ hotărârile care privesc numirea noului Consiliu de Administrație al aeroportului și exercitarea conducerii executive.

Prefectul Clujului a atacat hotărârea CJ Cluj privind aeroportul Prefectul Clujului a atacat hotărârea CJ Cluj privind aeroportul

Atacarea în contencios suspendă aplicarea HCJ adoptate în 22 septembrie, precum și modificările ulterioare până la o decizie definitivă a instanţei în acest caz şi revenirea la situaţia anterioară.

“HCJ nr.220/2017 încalcă nu doar o serie de reglementări interne, dar şi reglementările europene referitoare la cerinţele tehnice şi procedurile administrative. Astfel:


- nu au fost respectate dispoziţiile referitoare la adoptarea hotărârilor de Consiliul Judeţean. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi şi publicat abia ulterior convocării Consiliului Judeţean. Or, raportat la dispoziţiile art. 166 alin (3) şi ale art. 168 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean, realizarea procedurilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre primite, cu excepţia celor cu caracter normativ se face prin publicare pe site-ul propriu şi afişare la sediu, într-un spaţiu accesibil publicului, de îndată, dar nu mai târziu de data convocării Consiliului Judeţean în şedinţă publică, iar convocarea Consiliului Judeţean în şedinţe ordinare se face în scris, prin intermediul secretarului Judeţului Cluj, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor respective.

- au fost încălcate dispoziţiile din materia conflictului de interese. Mai exact, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Tişe Alin Păunel, avea un interespersonal în problema supusă dezbaterii, întrucât acesta a formulat declaraţia privind abţinerea de la promovarea, deliberarea şi votarea proiectului de hotarâre. În realitate, lecturând procesul verbal încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 22 septembrie 2017, se pot observa intervenţiile directe ale domnului preşedinte.


- Consiliul Judeţean Cluj nu a avut competenţă în emiterea HCJ nr. 220/22.09.2017. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, competenţele Consiliului Judeţean în calitate de autoritate tutelară se raportează la membrii consiliului de administraţie, aceste atribuţii nevizând şi directorii unei regii autonome”, se arată într un comunicat al Prefecturii Cluj.

“(…)Prin HCJ nr.235/2017 se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum se arată mai sus, până la data finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului.


În consecinţă, Prefectul judeţului Cluj a formulat acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea HCJ nr.220/2017 şi ale HCJ nr.235/2017. Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub nr. 7270/117/2017”, se mai arată în comunicat.

Consilierii judeţeni au votat în 22 septembrie demiterea tuturor directorilor de regii care vor fi conduse de consilii de administraţie numitepe criterii politice.


Consilierii judeţeni au decis debarcarea lui David Ciceo de la conducerea Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" Cluj, la doar o zi după ce Alin Tişe l-a felicitat pe acesta pentru performanţa managerială. David Ciceo este director general al Aeroportului Internaţional Cluj din 1995, iar sub conducerea sa Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Dacă în 1996 avea doar 30.000 de pasageri, în 2016 s-a înregistrat un record absolut de trafic aerian, aproape 1,9 milioane de pasageri. În luna septembrie Aeroportul Internațional Cluj a atins pragul de 2 milioane de pasageri, iar pentru 2017, se preconizează un trafic de 3 milioane de pasageri pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Mai multe despre acţiunea prefectului puteţi citi în documentul ataşat.

Ultimele Stiri
abonare newsletter